Flere mobiltelefoner enn toaletter i verden

0
672
sanitet

sanitet
22.03.13 – På vegne av generalsekretæren og FN, og for å markere verdens vanndag, har FNs visegeneralsekretær Jan Eliasson kunngjort at han skal lede en fornyet innsats rettet mot å fremme sanitet, idet vi nærmer oss 2015-tidsfristen til tusenårsmålene (MDGs).

Seks av verdens syv milliarder mennesker har mobiltelefoner. Derimot har bare 4,5 milliarder tilgang på toaletter eller latriner – noe som betyr at 2,5 milliarder mennesker, hovedsakelig på landsbygda, lever uten gode sanitære forhold. Utrolig nok gjør fortsatt 1,1 milliarder mennesker fra seg utendørs. Å få en slutt på dette anses som essensielt i bekjempelsen av fattigdom og sykdom, samt oppnåelsen av tusenårsmålene.

“Jeg er fast bestemt på å styrke handlinger som gir resultater”, sa Eliasson. ”Jeg oppfordrer alle aktører – regjeringer, sivilsamfunnet, forretningsvirksomhet og internasjonale organisasjoner – til å forplikte seg til målbare tiltak, og mobilisere ressurser for å øke tilgangen til grunnleggende sanitære tjenester så fort som mulig.”

Fokuset for denne innsatsen er å forbedre hygiene, forandre på sosiale normer, bedre håndtering av menneskelig avfall og avfallsvann, samt å eliminere praksisen av å gjøre fra seg utendørs innen 2015. Landene der dette er mest vanlig er de samme landene som har høyest barnedødelighet, høye nivåer av underernæring og fattigdom, og store forskjeller i velstand. Konsekvensene for kvinner og jenter er også alvorlige, siden de må gå på do ute i det fri og dermed er sårbare for vold. Mangelen på trygge, private toaletter er i tillegg et stort hinder for jenters utdanning.

”La oss være ærlige – dette er et problem folk ikke liker å snakke om. Men det er helt nødvendig for å forsikre god helse, et renere miljø og grunnleggende verdighet for milliarder av mennesker – og for å oppnå tusenårsmålene. Med bare litt over 1.000 dager igjen før 2015-fristen for å nå tusenårsmålene, har vi nå en unik mulighet til å skape reell endring.”

Å ignorere dette problemet er en dyr affære. Hver dollar investert i sanitet mer enn femdobles ved å holde folk sunne og produktive. Dårlig vann og sanitærforhold, derimot, koster utviklingsland mellom 0,5 til 7,2 prosent av BNP.

Tusenårsmålet om å halvere andelen mennesker som ikke har tilgang på sanitære tjenester har bidratt til å synliggjøre problemet. 1,8 milliarder mennesker har fått tilgang på sanitære tjenester siden 1990, men det er fortsatt lang vei å gå. Derimot har målet om å halvere andelen mennesker uten tilgang på forbedrete vannkilder allerede blitt nådd.