India blir verdens mest folkerike nasjon

India er i ferd med å passere Kina som verdens mest folkerike nasjon de kommende dagene, uttalte FNs befolkningsdatasjef til journalister på mandag.

Hoveddriveren for disse trendene er fruktbarhetsnivået i de to nasjonene, sier John Wilmoth, direktør for FNs befolkningsdivisjon. Til sammen utgjør Kina og Indias samlede befolkning mer enn en tredjedel av verdens åtte milliarder innbyggere.

Ved utgangen av april forventes Indias befolkning å nå 1.425.775.850 mennesker. Prognoser indikerer ytterligere vekst i flere tiår til. Det er litt høyere enn Kinas globale rekord på 1,4 milliarder i 2022.

– Kinas befolkning nådde sin toppstørrelse i 2022 og har begynt å synke, sa Wilmoth på en pressekonferanse i FNs hovedkvarter i New York.

«Prognoser indikerer at størrelsen på den kinesiske befolkningen kan falle under en milliard før slutten av århundret.»

CHINA-SHANGHAI-INDIA
Shanghai, Kina. © UN-Habitat/Julius Mwelu

Alt om fødselsrater

Med nesten identiske nivåer av fruktbarhet i 1971, i underkant av seks fødsler per kvinne, har landenes erfaringer for et halvt århundre siden kartlagt deres befolkningsvei inn i det 21. århundre, ifølge FNs avdeling for økonomiske og sosiale saker (DESA).

På slutten av 1970-tallet falt fruktbarhetsraten i Kina til tre fødsler per kvinne, som utgjør halvparten. I mellomtiden tok det Indias fruktbarhetsrate mer enn tre tiår å nå det samme nivået.

I 2022 hadde Kina en av verdens laveste fruktbarhetsrater. Den var på 1,2 fødsler per kvinne i gjennomsnitt over et livsløp, ifølge FNs rapport World Population Prospects 2022. På 1980-tallet implementerte Kina en såkalt «ettbarnspolitikk» som begrenset familier til ett barn hver. Den ble avsluttet i 2016.

Samtidig er Indias nåværende fruktbarhetstall to fødsler per kvinne. Det er like under erstatningsgrensen på 2,1; nivået som kreves for befolkningsstabilisering i det lange løp i fravær av migrasjon, ifølge FN-rapporten.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19