Historisk FN-konferanse i Paris

0
735

3. september, Paris

I dag åpnet den 61. konferansen for ikke-statlige organisasjoner og FN-sekretariatets informasjonsavdeling (DPI), ved UNESCO sitt hovedkvarter i Paris. Konferansen er historisk siden det er den første noensinne som blir arrangert utenfor FNs hovedkvarter i New York.

Det er spesielt passende og symbolsk at 2008- konferansen ” Styrking av menneskerettigheter for alle”, finner sted i Paris. I år er 60-års jubileumet for Den universelle menneskerettighetserklæringen som ble vedtatt av Generalforsamlingen den 10. desember 1948 i byens Palais de Chaillot.

Mer enn 2000 ikke-statlige organisasjoner og andre partnere av det sivile samfunnet deltar på arrangementet som varer i tre dager, fra 5. september. Arrangementet er organisert i samarbeid med de administartive komitéene for FN-sekretariatets informasjonsavdeling og ikke-statlige organisasjoner, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO), kontoret for Høykommissæren for menneskerettigheter og den franske regjeringen.

Generalsekretær Ban Ki-moon ønsket velkommen til deltakerne i en videomelding, og la vekt på at det ofte er mennesker som vet minst om sine rettigheter som trenger dem mest.

"Ikke-statlige regjeringer og det sivile samfunnet har den beste posisjonen for å promotere menneskerettigheter på gressrotnivå, ” sa Ban Ki- moon.

Dette året er også det Internasjonale språkåret. Undergeneralsekretæren for kommunikasjon og offentlig informasjon, Iyo Akasaka, åpnet konferansen i 2008 med å si at målsettingen er klar.  

”Vi vil gjerne strekke ut en hånd og engasjere et større antall ikke-statlige organisasjoner, som skal representere alle deler av verden. Selv før nøyaktige statistikker er tilgjengelige, kan man understreke at den geografiske representasjonen er mye bedre enn tidligere år. Som forventet er der mange flere europeere, men det er også flere representanter fra Afrika og Asia”.