Finnene kjemper for det ledige setet – men de permanente setene er norske!

0
633
Security council

Security council

Norden investerer ganske tungt i Sikkerhetsrådet denne høsten. Mens Finland er de nordiske landenes kandidat for en ikke-permanent stol i rådet, sier medlemmene i den norske delegasjonen spøkefullt at de har sikret ikke bare ett, men mange permanente stoler.

Politisk sett har ikke Norge noe permanent sete i Sikkerhetsrådet. Sikkerhetrådssalens stoler og øvrige interiør er imidlertid norsk, designet av den norske arkitekten Arnstein Arneberg på tidlig femtitall. De restaureres nå til sin opprinnelige form, og Norge bidrar med fem millioner dollar til renoveringen av sikkerhetrådssalen, og ytterligere 3,2 millioner dollar til renoveringen av FNs hovedkvarter i New York.

Rebuilding SC
Finland hevder på sin side at deres kampanje for et ikke-permanent sete i Sikkerhetsrådet ikke koster noe ekstra. Hvilke fem land som skal sitte her i perioden 2013-2014 velges av Generalforsamlingen 18. oktober.

De nordiske landene har tradisjonelt stått samlet bak et av landene for hver toårige mandatperiode i Sikkerhetsrådet innen det såkalte Vest-Europa og andre grupper i FN.  Intet er gitt innen valget, og Finland konkurrerer mot Luxemburg og Australia for to seter tilegnet gruppa. Som Nordens kandidat i 2008 tapte Island til Østerrike og Tyrkia.

President Sauli Niinistö vil støttes av de tidligere presidentene Tarja Halonen og Martti Ahtisaari, som alle reiser til New York for å støtte opp om medlemskapsbestrebelsene før stemmeavgivingen 18. oktober.  Halonen trekker på et bredt internasjonalt nettverk hun har opparbeidet seg gjennom å ha jobbet for FN i en rekke høytstående utviklingsprosjekter. Ahtisaari har også et imponerende kontaktnett, samt prestisjen som kommer med en Nobelpris.

President Sauli Niinistö skal tale på Finlands vegne i hoved-debatten til Generalsforsamlingens 67. samling den 25. september. Den finske avisa Helsingin Sanomat hevder at Finland ikke har planer om å benytte “imponerende politiske triks” for å vinne støtte og bli valgt.

– Argumentene er de samme som de har vært frem til i dag, sier Kari Kahiluoto i den finske utenrikstjenesten, som er ansvarlig for Finlands sikkerhetsrådskampanje.

Finland presenteres som et land som er trofast mot FNs operasjoner og som ikke har noen egen politisk agenda å fremme i Sikkerhetsrådet.   

Finland er det eneste nordiske landet som representeres av sitt statsoverhode i hoved-debatten, men Norges nye utenriksminister, Espen Bardt Eide, skal adressere forsamlingen 27. september.

Utenriksminister Carl Bildt vil snakke for Sverige 28. september eller dagen etter, da Danmarks og Islands utenriksministre, Össur Skarphéðinsson og Willy Sövndal, også skal holde innlegg.