Human Development Report 2006 lansert i dag

0
651

Over store deler av verden er skittent vann en langt større trussel mot menneskelig sikkerhet enn voldelige konflikter. Uten tilgang til rent vann og toaletter står Tusenårsmålene, de internasjonale målene for å halvere fattigdom og utrydde sult innen 2015, i fare. En internasjonal handlingsplan må på plass umiddelbart, er en av konklusjonene i rapporten Det handler om mer enn knapphet. Makt, fattigdom og den globale vannkrisen.

Hvert år dør 1, 8 millioner barn av diaré. Disse barna kunne vært reddet dersom de hadde hatt tilgang til rent vann og toaletter. 443 millioner skoledager går tapt på grunn av vannbårne sykdommer og nesten halvparten av alle menneskene som bor i utviklingsland lider på et eller annet tidspunkt av helseproblemer forårsaket av skittent vann, manglende tilgang til vann og dårlige sanitære forhold. Disse tapene for menneskelig utvikling har også dramatisk innvirkning på økonomisk vekst. Land i Afrika sør for Sahara mister nærmere 5 prosent av BNP årlig.

–Vi må gå sammen om å skaffe verdens fattige tilgang til vann og ordentlige sanitære forhold. Da har vi muligheten til å få millioner av mennesker ut av fattigdomsspiralen, til å forbedre den globale folkehelsa og til å minske forskjellene i og mellom land. Vi har et felles ansvar for å lykkes, sier Kemal Dervis, UNDPs Administrator.

Rapporten kommer med en rekke anbefalinger
Sørge for at tilgang til vann blir en menneskerett. Det betyr at alle skal ha tilgang til minst 20 liter rent vann om dagen og de som ikke har råd til å betale, skal få det gratis.
Satsing på nye nasjonale vannstrategier som fokuserer på fattigdomsreduksjon og på å utjevne ekstreme forskjeller. Dette må følges opp med finansiering. Regjeringer bør bruke minst 1 prosent av BNP på å implementere disse strategiene.
Vann og sanitære tjenester er per i dag ikke et prioritert område i bistandspolitikken. Kun fem prosent av den totale bistanden er rettet mot denne sektoren. For å kunne nå Tusenårsmålet om vann og sanitære forhold må dette tallet dobles. Rapporten ber også om at den samlede bistanden økes med 25 til 30 milliarder kroner.

Om rapporten: Human Development Report er hvert år siden 1990 blitt utgitt etter oppdrag fra FNs utviklingsprogram (UNDP). Rapporten skrives av en gruppe uavhengige eksperter og har som oppgave å undersøke og analysere viktige globale utviklingsspørsmål. Human Development Report argumenterer for at utvikling hovedsakelig handler om å øke menneskers valgmuligheter, ikke bare nasjonale inntekter.

Se Human Development Reports hjemmeside for den fullstendige versjonen av rapporten: http://hdr.undp.org/