Moder Jord oppfordrer til handling

Siden den industrielle revolusjonen har naturen blitt ansett som en ressurs som først og fremst tjener menneskets fordel. Miljøspørsmål har blitt sett på som håndterbare gjennom teknologi. Likevel mister planeten nå 4,7 millioner hektar skog hvert år – et område større enn Danmark. I 2009 proklamerte FNs generalforsamling 22. april som den internasjonale Moder Jord-dagen. Hensikten er å minne oss på at jorden og dens økosystemer gir liv og næring for innbyggerne sine.

UN-EARTHDAY-INTERNATIONALMOTHEREARTHDAY
Ting som vi er avhengige av og verdsetter, som isbreer, opplever effekten av et klima i endring. © Danting Zhu, Unsplash

Klimaet er fremtiden vår

Naturen lider. Hvis vi ikke tar vare på planeten vår, vil det ikke være mulig for oss å bo her. I en tid hvor kloden har opplevd ulike klimautfordringer, er denne påminnelsen viktigere enn noen gang. Jordens gjennomsnittstemperatur stiger, isbreene smelter, havnivået stiger, havene blir varmere og surere, og vi ser mer ekstremvær.

Klimagassutslippene må ned

Planeten vår er 1,1 °C varmere på grunn av klimagassutslipp fra menneskelige aktiviteter. Med klimagassutslipp som fortsetter vil det bli varmere. Vi er ikke i rute for å begrense oppvarmingen til 1.5 °C, eller engang 2.0 °C. Hver brøkdel av oppvarmingen øker risikoen for natur og mennesker. For å bevare en levelig og bærekraftig fremtid for alle, må klimagassutslippene halveres innen 2030 og til netto null innen 2050. Dette krever integrering av tiltak for raske og varige reduksjoner i klimagassutslipp.

UN-INTERNATIONALMOTHEREARTHDAY-EARTHDAY
Menneskelige påvirkninger har en dyp innvirkning på planeten vår. Rundt to tredjedeler av de globale klimagassutslippene er knyttet til private husholdninger. © Chris LeBoutillier, Unsplash

Menneskelige påvirkninger på miljøet

Overbefolkning og overforbruk, plastproduksjon, ødeleggelse av revene, forurensning, forbrenning av fossilt brensel og avskoging er noen av de mange menneskelige påvirkningene som har utløst klimaendringer, jorderosjon, dårlig luftkvalitet og udrikkelig vann. Konsekvensene vil blant annet undergrave matsikkerheten og vannforsyningen vår, føre til flere helseproblemer, større økonomisk ulikhet, flere konflikter, flere flyktninger og massemigrasjoner, naturskader og tap av naturmangfold.

Ser virkningene

Klimaendringene skjer globalt. Effektene og farlige endringer i klima og vær kan imidlertid variere lokalt. På grunn av dette er visse regioner og menneskelige befolkninger mer utsatt for klimaendringene. De som har sluppet ut minst klimagasser, betaler den tyngste prisen. Noen steder har opplevd endringer i nedbør som resulterer i flere flommer, tørke eller intenst regn, samt hyppigere og alvorlige hetebølger.

UN-EARTHDAY-INTERNAIONALMOTHEREARTHDAY
Vindturbiner slipper ikke ut utslipp som kan forurense luft eller vann (med sjeldne unntak), og de krever ikke vann for kjøling. © Dan Meyers, Unsplash

IPCCs sjette hovedrapport

IPCCs 6. hovedrapport gir et komplett bilde av hvordan menneskeskapte klimaendringer påvirker planeten vår. Videre viser den hvilke skritt vi kan ta for å takle dem. Ifølge denne rapporten er det flere, effektive måter å redusere klimagassutslipp og tilpasse seg menneskeskapte klimaendringer. Generalsekretær António Gutters har sagt at vi aldri har vært bedre rustet til å løse klimautfordringen. Vi må iverksette umiddelbare tiltak for å unngå å gå glipp av vår sjanse til å oppnå en rettferdig balanse mellom de økonomiske, sosiale og miljømessige behovene til nåværende og fremtidige generasjoner.

UN-INTERNATIONALMOTHEREARTHDAY-EARTHDAY
Opptil én million arter er truet av utryddelse og mange økosystemer står i fare for å kollapse. Pandaer er blant dyrene som er rammet av klimaendringer. © Jay Wennington, Unsplash

Riktig handling nå kan forandre fremtiden

Eksperter mener det fortsatt er tid til å unngå de mest negative utfallene ved å redusere oppvarmingen og redusere utslippene til null så raskt som mulig. Regjeringer, bedrifter og borgere må alle ta grep, spesielt i avanserte økonomier.

Hver og en av oss kan bidra til å begrense global oppvarming. Våre valg betyr noe. Ved å ta valg som har mindre skadelige effekter på miljøet, kan vi være med på å ta vare på planeten vår. Start med disse ti tiltakene for å bidra til å takle klimakrisen.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19