India ødelegger kjemiske våpen

0
624

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har bifalt at India i dag ble den tredje staten med kjemiske våpen, som har ødelagt alle sine våpenlagre. I sin beskjed på minnedagen for ofre for kjemiske våpen den 29. april, sier generalsekretæren: ”Dette er et framskritt vi ønsker velkommen, men vi kan ikke være selvgode når vi står ovenfor en så alvorlig trussel. Framfor alt må vi støtte opp under den internasjonal innsatsen for å forhindre at terrorister eller andre ikke-statlige aktører får tilgang til kjemiske våpen”.

Antall medlemmer av Konvensjonen om kjemiske våpen vil nå øke til 188 stater med den nylige ratifiseringen fra Bahamas.

I sin beskjed på minnedagen sa Ban at dagen var en ”anledning til å minnes noen av de største grusomhetene i menneskehetens historie, til å vurdere vår framgang for å forhindre at det skjer igjen, og fortsette å fremme denne saken i framtiden”.