Ingen er trygge før alle er trygge

«Ingen er trygge før alle er trygge,» uttalte FNs generalsekretær António Guterres i en tale hvor han kritiserte den såkalte vaksinenasjonalismen – rike land som kjøper og lagrer flertallet av tilgjengelige vaksiner.»

Mens vaksineskepsis florerer i velstående vestlige land viser rapporter at befolkningsflertallet i lavinntektsland ønsker å vaksineres. Et ønske som dessverre ikke kan tilbys for øyeblikket.

Les også: Vaksineskepsis er den neste utfordringen

Foto: Unsplash/Martha Dominguez de Gouveia

Rike land lagrer unødvendig mange vaksiner, som fører til en prisøkning som nesten er umulig å imøtekomme for lavinntektsland. Resultatet er en tapt kamp mot pandemien som følge av de etterlatte befolkningene i vaksineringsarbeidet for immunisering.

Ulik tilgang til vaksinasjon er ikke bare urettferdig – det er også uklokt. Viruset er likegyldig til landegrenser, og ved å etterlate land og befolkninger vil vi aldri klare å uskadeliggjøre viruset fullstendig.

Covax er et internasjonalt vaksinesamarbeid som skal sikre rimelig og effektiv global vaksinedekning.

Les også: Meslinger dreper 200 000 mens vaksinering stagnerer

Rike land hindrer bred vaksinetilgang

Ifølge et forskningsprosjekt om vaksinedistribusjon fra Duke University anslår dagens modeller at det ikke vil være tilstrekkelig tilgang til global vaksinedekning før 2023 eller 2024.

Forskningsprosjektet avdekket også at rike land skaffer vaksiner allerede før de er markedsgodkjente, som fører til en ytterligere redusert vaksinetilgang for mindre velstående land.

Foto: Unsplash/Ashkan Forouzani

For øyeblikket, har Canada lagret nok vaksiner til å vaksinere hele befolkningen fem ganger, mens Storbritannia tre og EU to. USA deltar også i vaksinekappløpet og har per i dag en vaksinedekning på 169% av befolkningen, men tilrettelegger for en økning på 443%.

Forskningsprosjektet har ikke inkludert data fra Kina og Russland, som begge har store statseide vaksineutviklingsprogram.

Covax: Rettferdig vaksinetilgang

Covax er et samarbeidsprosjekt mellom Verdens helseorganisasjon (WHO) og de internasjonale organisasjonene; GAVI og Coalitions for Epidemic Preparedenss Innovations (CEPI).

Prosjektet har som uttalt formål å sikre om lag 2 milliarder vaksinedoser ved utgangen av 202 1 for å sikre utsatte befolkningsgrupper. På langsikt er målet å dekke 20% av vaksinefinansiering for lavinntektsland.

Her er en video som beskriver Covax.

Nye studier har avdekket at vaksinesamarbeid, slik som Covax, vil resultere i lavere globale dødsfall vis-à-vis global konkurranse om vaksinetilgang. Modellen som studiene anvendte konkluderer at dersom 80% av vaksinedekning distribueres etter befolkningsstørrelse kan opp mot 61% av dødsfall forhindres.  Dersom verden fortsetter med den globale konkurransen for vaksinetilgang vil kun 33% dødsfall forhindres, ifølge modellen.

Behovet for økt finansiering

 Covax har i dag en beholdning på om lag 700 millioner doser, som utgjør mindre enn halvparten av EUs beholdning. Vaksinesamarbeidet mangler altså 1.3 milliarder doser for å kunne tilby tilstrekkelig pandemibeskyttelse for utsatte risikogrupper over hele verden.

Over $2 milliarder har allerede blitt samlet inn for å sikre den rettferdige vaksinedistribusjonen for lavinntektsland. Ytterligere finansiering kreves med minst $5 milliarder for 2021 for å oppnå global immunitet.

Det er ytterst nødvendig at Covax sørger for den nødvendige vaksinefinansiering for verdens lavinntektsland. Ingen er trygge før alle er trygge.

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19