Kongelig besøk på UNHCR

0
760

Kronprinsesse Mette Marit besøkte kontoret til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Stockholm 31. januar. Sammen med Høykommisær Antónia Guterres diskuterte hun blant annet hvordan man kan spre kunnskap om HIV og Aids blant somaliske flyktninger i flyktningleiren Dadaab i nordøst Kenya. Leiren er i dag hjem til over 300 000 tvangsforflyttede somaliere.

– Det er godt å høre at beskyttelse av flyktninger som lever med HIV er en topprioritet i krisesituasjoner, og at disse har tilgang på behandling på lang sikt, sa kronprinsessen, som er spesielt interessert i UNHCR sin ledende rolle i forebygging og behandling av HIV.

Guterres roste den norske regjering og frivillige organisasjoner for å være en trofast støtte i krisesituasjoner. Tre norske myndighetsuavhengige organisasjoner har en avtale med UNHCR om at de kan bidra med spesialistteam innen 72 timer etter en nødssituasjon oppstår. Samarbeidet mellom UNHCR og Flyktningrådet har i år 20-årsjubileum.

– Fra dannelsen av UNHCR i 1950 har Norge vært en av de mest trofaste støttespillerne. Over halvparten av norske midler er ikke øremerket, hvilket gir oss en uvurderlig fleksibilitet til å hjelpe der nøden er størst, sa Guterres til kronprinsessen.

I 2010 var Norge UNHCR sin femte største individuelle statlig donor, og bidro med 80.9 millioner dollar. Per innbygger var Norge det mest sjenerøse giverlandet, og ga 16,4 dollar per innbygger. Norge tilbyr 1200 flyktningplasser årlig, hvilket er det nest største tilbudet i Europa, etter Sverige.