Lettere kontakt mellom FN og sivile organisasjoner

0
680

En ny database skal lette samarbeidet mellom sivile organisasjoner og FN-sekretariatets avdeling for økonomiske og sosiale spørsmål.

Databasen iCSO tilbyr nettregistrering for organisasjonene, letter søknadsprosessen til FNs økonomiske og sosiale råd, og hjelper organisasjonene å levere rapporter og utnevne representanter til FN.

”Det sivile samfunn har alltid spilt en viktig rolle i store FN-konferanser og toppmøter. Samarbeidet mellom det sivile samfunn og FN har vært nødvendig for suksessen til disse konferansene," sier visegeneralsekretær Sha Zukang.

Tidligere har disse prosessene vært svært tidkrevende, og har tatt opp mye av administrasjonens tid. Nå kan organisasjonene bruke databasen til å søke gjennom 12.000 organisasjoner for å finne ut mer om sine aktiviteter i FN, som møter de skal delta på.

Etter en stund skal databasen inkludere flere brukerområder for FN.