UNHCR: asylsøkere bør ikke sendes tilbake til Bulgaria

0
676
bulgaria


bulgaria
8. JANUAR, 2014 – FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har bedt EU om ikke å sende asylsøkere tilbake til Bulgaria.

Fredag 3. januar sendte UNHCR ut en skriftlig uttalelse hvor det rettes sterk kritikk mot de harde forholdene i Bulgaria. Flyktninger risikerer å bli ofre for nedverdigende behandling advarer UNHCR. «Asylsøkere i Bulgaria står i stor risiko for umenneskelig eller fornærmende behandling på grunn av systematiske brister når det kommer til asylmottak og prosessene vedrørende asyl» forklarer Babar Baloch, talsmann for FNs flyktningsorgan. Hver flyktning får 62 bulgarske leva i måneden, dette tilsvarer ca 270 NOK.

I tilegg til mangler på mat og medisinsk behandling bekrefter UNHCR at det foregår vilkårlige arrestasjoner på bulgarske flyktningsmottak.

UNHCR har bekreftet at det er flere sentrale brister ved gjennomførelsen av lovgivning og politikk for internasjonal beskyttelse i Bulgaria, dette på tross av bedrede asylmottak de siste ukene.
Disse bristene har blitt desto verre etter økningen av antallet asylsøkere de siste månedene. I løpet av 2013 søkte over 9000 personer asyl i Bulgaria.

Det er tilfeller hvor Bulgaria aktivt har hindret mennesker på flykt fra å komme inn i landet. Ifølge FNs talsperson er det hull mellom de oppgitte retningslinjene og den faktiske situasjonen i Bulgaria. Bulgaria er EUs fattigste medlemsland og har ikke tidligere tradisjoner for å ta imot mennesker på flykt.

Denne høsten har alvorlige og rasistiske hendelser foregått åpenlyst i Bulgarias gater. Et av Bulgarias høyreekstreme partier har uttalt at de vil okkupere landegrensene for å hindre tilstrømningen av flyktninger, hvis ikke landets myndigheter gjør noe med migrasjonspolitikken.