Luftbro redder liv i Sør-Sudan

0
712


3. APRIL 2014 – Konflikten i Sør-Sudan har pågått i over 100 dager. Regnperioden nærmer seg og den humanitære krisen kan dermed forverres ytterligere. UNICEF og WFP samarbeider om å yte livreddende innsats til mennesker i landets mest isolerte områder.

Ved hjelp av helikopter og nedfiring av livreddende artikler via luften skal UNICEF og WFP nå mennesker i avsideliggende og konfliktrammede områder i Sør-Sudan. Arbeidet har allerede startet i Akobo, nær grensen mot Etiopia, der totalt 30 000 mennesker kommer å få hjelp.

Stasjoner har blitt opprettet for nøddistribusjon av mat, helsehjelp, ly, utdanning og sanitet. 14 lignende innsatsområder planlegges under den kommende måneden, som beregnes å hjelpe opptil 250 000 mennesker. Andre organisasjoner forventes også å tilsluttes samarbeidet.

Regnperioden som raskt nærmer seg gjør veiene i landet uframkommelige. Mangel på ly, dårlige sanitære forhold og vannbårne sykdommer forverrer situasjonen ytterligere, både i Sør-Sudan og i nabolandene.

– Barn og familier står overfor store lidelser og vi må raskt nå ut med personell og livreddende innsats til avsideliggende områder for å unngå en humanitær katastrofe, sier Jonathan Veitch, UNICEFs representant i Sør-Sudan.

Under de siste ukene har WFP allerede distribuert matleveranser til flyktninger via luften på fem ulike plasser i landet. Som en del av samarbeidet kommer man nå til å distribuere spesielle næringsprodukter til barn og vann- og hygienepakker. UNICEF kommer også til å vaksinere barn mot meslinger og polio, sette opp utdanningssteder, samt registrere og støtte barn som har kommet bort fra sine familier.

På grunn av konflikten i Sør-Sudan trues mer enn 3,7 millioner mennesker av mangel på mat, sykdomsutbrudd og akutt underernæring. Omkring 700 000 mennesker er på flykt internt i landet, hvorav 379 000 er barn.