Mer enn 1 milliard I 100 land påvirkes av ørkenspredning

0
696

FNs generalsekretær Ban Ki.moon sier at 1,2 millarder menneskers helse og velvære er i fare som et resultat av ørkenspredning. I sin beskjed på Verdens dag for å bekjempe tørke og ørkenspredning påpekte han det faktum at dette ikke bare er en av verdens største miljøutfordringer, men også et stort hinder for å møte grunnleggende behov i tørre områder. ”Mange av verdens fattige er også de som er mest berørt av ørkenspredning. To-tredjedeler fattige lever i tørrland.”

Verdens dag for å bekjempe tørke og ørkenspredning feires årlig på den 17. juni over hele verden for å belyse den påtrengende nødvendigheten av å bekjempe ørkenspredning, og samtidig styrke synligheten til tørrlandsspørsmål på den internasjonale agendaen.

Et annet like pressende miljøspørsmål er klimaforandringer. Dette var tydelig i temaet for årets verdensdag, som fokuserte på den viktige sammenhengen mellom ørkenspredning og klimafornadringer. ”De er to manifestasjoner av samme problem. Og sammen utgjør de en seriøs trussel mot vår mulighet til å nå Tusenårsmålene i 2015,” sier Ban.

Les mer her