Vann og skoger: Verdt å kjempe for

0
875
FOTO: Andreas Gucklhorn/Unsplash

Denne uken markerer vi to internasjonale dager som tar for seg to av de viktigste delene av naturen og miljøet: Vann og skoger.

21. mars er Den internasjonale dagen for skog:

Globalt fortsetter avskogingen i et voldsomt tempo. 13 million hektar skog blir brent eller hugget ned årlig. Dette utgjør 12-20 % av globale klimagassutslipp.

22. mars er Verdens vanndag:

Verdens vanndag øker bevisstheten rundt viktigheten av vann. I dag lever 2,1 milliarder mennesker uten tilgang til rent vann. Det er på tide å handle for å redusere den globale vannkrisen.

UNRIC har produsert en video hvor vi ser på faktaene hva gjelder vann og skoger: 

Visste du at:

 • 80 % av planter og landdyr lever i skogene.
 • 31 % av verdens totalareal består av skog.
 • 1 milliarder mennesker lever uten tilgang til rent vann.
 • 80 % av mennesker som benytter seg av urent vann bor i landlige distrikter.
 • Trær redistribuerer opptil 95 % av alt vann de absorberer.
 • Kystsequoia er verdens høyeste tre. Det kan bli opptil 91 meter høyt.
 • Rundt 159 million mennesker henter drikkevannet sitt fra overflatevann.
 • Forurenset vann og dårlig hygiene er ledende årsaker til spedbarnsdødelighet.
 • 1,6 milliarder mennesker har sitt levebrød i skogene.
 • Over 25 % av medisinene vi bruker kommer fra regnskogplanter.
 • I 8 av 10 husholdninger er det kvinner og jenter som har ansvaret for å hente vann.
 • 400 milliarder trær i Europa absorberer nesten 9 % av kontinentets klimagassutslipp.
 • I urbane områder kan tær kjøle ned luften med opptil 8°C.
 • 80 % av verdens avløpsvann vender tilbake til elver og vassdrag uten å ha blitt renset først.
 • Forurenset vann kan videreføre diaré- og poliosmitte.
 • 13 million hektar med skog blir brent eller hugget ned årlig. Det utgjør 40 fotballbaner hvert minutt.
 • Nesten to tredjedeler av verdens befolkning er utsatt for alvorlig vannmangel minst én gang i året.
 • Innen 2030 kan vannmangel drive 700 millioner mennesker på flukt.
 • Ved å investere 30 milliarder dollar i kampen mot avskoging kan gevinsten være på hele 2,5 billioner dollar.
 • I 2017 hadde 71 % av verdens befolkning tilgang til trygge vannkilder

La oss ha omtanke for naturen hver dag – ikke bare på internasjonale dager.