Migrasjon handler om menneskers velferd.

0
651
UN Photo/UNHCR/M Kobayashi

UN Photo/UNHCR/M Kobayashi
22. SEPTEMBER, 2013 – Diskusjoner vedrørende migrasjon har tidligere omhandlet de sosioøkonomiske konsekvenser av migrasjon. The World Migration Report 2013, lansert av Den Internasjonale Organisasjonen for Migrasjon (IOM) tidligere denne uken, ser på migrasjon fra et annet perspektiv; rapporten fokuserer nemlig på migrantenes velferd.

«Dette er den første globale rapporten som forsøker å fastsette hvordan migranter selv vurderer deres egen opplevelse», sa IOM direktør William Lacy Swing under lanseringen. «Istedenfor å være de passive subjekter i en akademisk undersøkelse, blir migrantene gitt en mulighet til å fortelle deres egen historie.»

I følge rapporten forbedrer migrasjon menneskelig utvikling, men mange migranter har fortsatt problemer med å oppnå et tilfredsstillende nivå av velferd. Migranter i utviklingsland er spesielt sårbare og trenger spesiell oppmerksomhet. Rapporten foreslår at migrantene bør bli gitt muligheten til å fortelle deres historie, noe som kan hjelpe politikere og beslutningstakere til bli mer samstemt med migrantenes behov.

Rapporten fremhever at migrasjon er et kompleks fenomen. «Til forskjell fra tidligere rapporter fokuserer denne rapporten på alle migrasjonsbaner, ikke bare sør-nord migrasjon», sa Lacy Swing.

Migrasjon og utvikling vil også bli diskutert ved generalforsamlingen i New York i oktober.