FN lanserer akademisk samarbeid

0
634

18. og 19. november 2010 lanserer FNs generalsekretær FNs akademiske samarbeid (UNAI) på en todagers konferanse i New York. Initiativet ble fremmet av FNs avdeling for offentlig informasjon, og samarbeidet skal styrke forholdet mellom FN og akademia.

”FN anerkjenner betydningen av vitenskap, ideer og innovasjon. Vi vil bruke dette til å skape en bedre verden. En verden der vår livsførsel, våre hjem, våre samfunn og forbruksmønstre er kompatible med bærekraftig utvikling.En verden der forskning mottar den nødvendige finansielle støtten som er nødvendig for å bekjempe sykdommer, fattigdom og andre lidelser” sa generalsekretær Ban Ki-moon.

UNAI har over 500 medlemmer i 90 land, og samarbeidet mellom akademiske institusjoner og FN fører til en felles forståelse av intellektuelt og sosialt ansvar. 

Mer enn 300 universitets rektorer, fakultetsansatte og studentrepresentanter møtte FN ansatte på den offisielle lanseringen i FNs hovedkvarter i New York. Deltakerne forplikter seg til å følge ti ulike prinsipper som har sitt opphav i FN-pakten, den universelle menneskerettighetserklæringen og FNs tusenårsmål. 

Det er forventet at deltakerne skal lansere minimum et prosjekt eller en aktivitet hvert år, som skal bidra til realiseringen av disse prinsippene.

For mer informasjon les HER.