Noens misnøye kan aldri rettferdiggjøre brudd på andres grunnleggende menneskerettigheter

0
623


25. FEBRUAR, 2014 – Ugandas president Museveni har nå signert den omstridte anti-homoloven, som innebærer at homofile risikerer livsvarig fengsel. Seksuell omgang er allerede forbudt etter ugandisk lov, men den nye loven går lenger ved å introdusere livstidsstraff for homoseksualitet som finner sted under såkalt «skjerpende omstendigheter».

FNs høykommissær for menneskerettigheter Navi Pillay har fordømt loven og uttalt at den institusjonaliserer diskriminering mot LHBT-befolkningen, i tillegg til å oppmuntre til trakassering og voldsutøvelse.

«Misnøye mot homoseksualitet kan aldri rettferdiggjøre brudd på andres grunnleggende menneskerettigheter», sa Pillay.

«Loven er også utformet så bredt at den kan føre til maktmisbruk og anklagestormer mot hvem som helst, ikke kun LHBT-personer».

Pillay understreket at Ugandas egen grunnlov og internasjonalt lovverk forplikter landet til å respektere rettighetene til alle individer, samt beskytte dem mot diskriminering og vold.

Høykommissæren frykter også at loven truer det viktige arbeidet til menneskerettighetsforkjempere i Uganda og oppfordret regjeringen til å sikre at ingen blir straffeforfulgt på grunnlag av deres aktivisme.

«I og med at infeksjonsraten for HIV er økende i Uganda kommer loven til å ha en negativ effekt på tiltak som søker å forebygge smitte og som tilbyr behandling til de som allerede er smittet. Den underminerer også regjeringens forpliktelse til å tilby ikke-diskriminerende helsehjelp».

I forhold til påstanden om at den nye loven kommer til å beskytte misbruk av barn sa Pillay at kriminalisering av samtykkende samekjønnsrelasjoner mellom voksne ikke har noen innvirkning på beskyttelse av barn. Hun oppfordret regjeringen til å styrke lovverket som forebygger og straffeforfølger barnemisbruk i stedet.

Høykommissæren uttrykket forhåpninger om at den nye loven blir trukket tilbake snarlig, grunnet det fundamentale bruddet med Ugandas grunnlov og internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.

I en melding fra det norske Utenriksdepartementet annonseres det at rundt 50 millioner kroner skal holdes tilbake fra samarbeidet med den ugandiske regjeringen. Samtidig skal støtte til menneskerettighets- og demokratiforkjempere økes.

Uganda var et av Norges første hovedsamarbeidsland i Afrika og har mottatt over 6 milliarder kroner siden Museveni kom til makten i 1986.