75 måter FN utgjør en forskjell på: hjelpe flyktninger (7/75)

0
742
FOTO: UN Photo/Eskinder Debebe

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Aldri før har flere mennesker vært på flukt. Ved enden av 2018 hadde antall mennesker som hadde forlatt sine hjem grunnet konflikt eller forfølgelse steget til hele 70,8 millioner. Blant disse finner man 30 millioner flyktninger – halvparten av disse under myndighetsalder. I tillegg finnes det flere millioner statsløse mennesker som har blitt nektet retten til nasjonalitet og derav ikke har tilgang til utdannelse, legebehandling, arbeid og fri bevegelse.

I tusener av år har mennesker som flykter grunnet forfølgelse og konflikt blitt gitt asyl i fremmede land. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er FN-organet som tilbyr hjelp til flyktninger. UNHCR ble opprettet etter annen verdenskrig for å hjelpe europeere som var blitt drevet på flukt. Mer enn 60 millioner mennesker på flukt fra forfølgelse, vold og krig har mottatt hjelp fra UNHCR.

UNHCR arbeider for å oppnå langvarige løsninger enten gjennom å repatriere flyktninger til sine hjemland skulle det være anledning for det, ved å hjelpe dem integrere seg i land de har fått asyl i, eller ved å bosette dem i tredjeland.

Les mer om UNHCR her: https://www.unhcr.org/