Naturressurser = Skole for alle?

0
688
school

school

08.05.13 – Det er ingen hemmelighet at mange utviklingsland sitter på en «gullgruve», enten det er faktisk gull, eller olje, diamanter, kobber… listen er lang. Det er også sant at funn av naturressurser nok kommet til å øke betraktelig i nærmeste fremtid, spesielt i Afrika sør for Sahara.

Utviklingsland rike på naturressurser kunne gjort store fremskritt med hensyn til skolegang for alle hvis de forvaltet inntektene bedre og viet en betydelig andel til utdanning, ifølge en rapport fra FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO).

Rapporten, Education for All Global Monitoring Report, har fokusert på 17 land. Hvis disse landene maksimerer forvaltningen av inntektene fra utvinningsindustrien, samt sørger for bedre åpenhet, kan de få inn 5 milliarder ekstra dollar for utdanning. Dette tilsvarer 2,5 ganger summen de mottok i form av bistand for utdanning i 2010.

Inntektene fra naturressurser kan hjelpe landene å sikre at over 100 millioner barn som ikke går på skole får tilgang på utdanning. «Dette er en investering i fremtidige generasjoner som burde realiseres nå», sa UNESCOs generaldirektør Irina Bokova.

Rapporten viste også hvordan dette kan gjøres. I Uganda, for eksempel, spås statens budsjett å dobles innen 2016 takket være nye oljefunn, noe som kan føre til en dobling av utdanningsbudsjettet og dermed sikre utdanning for alle i barne- og ungdomskolealder.

I Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) får landet under 10 % av mineralinntekter, siden 90 % går til selskapene som står får utvinningen. En endring i denne fordelingen kan øke regjeringens budsjett og investering i utdanning.

Nye funn av naturressurser i Afrika sør for Sahara kan føre til enorm fremgang når det gjelder utdanning. Flere land, blant annet Ghana, Malawi, Uganda og Zambia, kan nå målet om grunnskoleutdanning for alle uten mer bistand fra donorer.  

«I noen tilfeller har inntektene blitt kanalisert til væpnede konflikter i stedet for utdanning», sa Pauline Rose, direktøren av rapporten. «Hvis inntektene ble forvaltet bedre og 20 % ble rettet mot utdanning, ville 10 av de 17 landene vi undersøkte nå målet om grunnskoleutdanning for alle barn».