Nordisk fredsbevaring i 2013

0
685
NordicPeacekeeper

NordicPeacekeeperMisjonen i Øst-Timor (UNMIT) nærmer seg slutten, men FN har fortsatt 14 aktive fredsbevarende operasjoner stasjonert rundt omkring i verden, i tillegg til en politisk FN-misjon i Afghanistan. Over 110.000 personell i både uniformert og sivil tjeneste samt frivillige i FNs fredskorps tar del i fredsbevaringen. Som i Øst-Timor deltar de nordiske landene i en rekke av de pågående oppdragene og bidrar med totalt rundt 350 personell.

Finske tropper i FNs midlertidige styrke i Libanon (UNIFIL) tilsvarer nær halvparten av dette nordiske bidraget, mens både Finland og Sverige deltar i observasjonsstyrken som overvåker våpenhvilen mellom India og Pakistan i den omstridte delstaten Jammu og Kashmir (UNMOGIP). Nordiske kontingenter er også til stede i Afrika som del av fredsbevarende styrker i Liberia (UNMIL), DR Kongo (MONUSCO) og Sør-Sudan (UNMISS). Lederne av to av disse operasjonene er faktisk nordiske: svenske Karin Landgren har ansvaret i UNMIL og UNMISS ledes av norske Hilde Frafjord Johnson, som UNRIC intervjuet før jul. I Sør-Sudan er opp mot 70 nordiske borgere på bakken med et mandat rettet mot å konsolidere fred og sikkerhet, samt hjelpe staten i verdens nyeste land med å fremme utvikling. Det gjenstår mange utfordringer og situasjonen langs grensen til Sudan er fortsatt svært spent, så dette blir en viktig FN-operasjon i de kommende månedene.

Med unntak av Island, som ikke har militære styrker men en krisestyrke (ICRU) som bidrar til fredsbevaring, er alle nordiske land involvert i FNs eldste fredsbevarende operasjon i Midtøsten (UNTSO). Her er det finske generalmajor Juha Kilpia som nå er øverstkommanderende, en rolle han overtok etter nordmannen Robert Mood. Sistnevnte gikk videre til å lede fjorårets kortvarige militære observasjonsstyrken i Syria (UNSMIS), som var i landet for å overvåke implementeringen av FNs spesialutsending Kofi Annans fredsplan. Oppdraget ble imidlertid avsluttet på grunn av tiltagende vold i landet, men kampene pågår fortsatt og konflikten i landet kommer nok derfor til å ha høy prioritet i 2013.

Sist, men ikke minst, finnes det også flere små nordiske FN-bidrag spredt rundt i verden: en nordmann er på plass i Kosovo (UNMIK), en svenske på Haiti (MINUSTAH) og en danske er i Afghanistan (UNAMA). De to sistnevnte har dessuten selskap av et par andre fra Norden. Danmark deltar i tillegg i den amerikanskledete FN-kommandoen på den koreanske halvøya som overvåker våpenhvilen langs grensen. Utover FN-misjonene bidrar de nordiske landene til flere fredsbevarende militære tiltak ledet av NATO (ofte i samarbeid med FN), som for eksempel ISAF-styrken i Afghanistan og operasjoner i Kosovo og på Afrikas horn.

NordicUN-MAP