Norge får nestlederverv i FNs nye fredsbyggingskommisjon

0
677

Under den offisielle åpningen av FNs fredsbyggingskommisjon i New York 23. juni ble Norges FN-ambassadør Johan Løvald valgt til nestleder. ”Dette gir Norge en viktig plattform for internasjonalt fredsarbeid,” skriver Utenriksdepartementet.

Resolusjonen som etablerte FNs nye fredsbyggingskommisjon ble vedtatt på FNs toppmøte i september. Kommisjonen er et resultat av den pågående FN-reformen som støttes aktivt fra norsk side. Kommisjonen ble først foreslått av FNs høynivå panel om trusler, utfordringer og endring i desember 2004, og fulgt opp av Kofi Annans rapport In Larger Freedom.

Formålet er å mobilisere politisk vilje og ressurser for å hjelpe krigsherjede land i den viktige overgangen fra krig til varig fred. Kommisjonen skal forhindre at konflikter blusser opp igjen, samt ha en forebyggende rolle. I følge norsk UD viser erfaring at ”robust, langsiktig og koordinert innsats fra det internasjonale samfunn er den beste måte å bidra på i denne sammenheng.”

Norge er medlem av Kommisjonen de første to årene, noe som vil gi Norge mulighet til å være med å prege institusjonens virke og egenart i den viktige oppstartingsfasen. Utenriksdepartementet meddeler at Norge legger vekt på at kommisjonen fra starten etablerer seg som et effektivt og nyttig redskap for fred og stabilitet.

(Kilde: Pressemelding fra Utenriksdepartementet 23.06.06)