FNs fredsbevaring gjennom årene

0
697
peacekeepers

peacekeepers
29.05.13 – FN markerer den internasjonale dagen for fredsbevarende personell den 29. mai. På denne dagen hylles alle menn og kvinner som har tjenestegjort i fredsbevarende operasjoner for deres profesjonalitet, engasjement og mot. I tillegg hedres minnet til de som har mistet livet i fredens tjeneste.

Historien om FNs fredsbevaring er en om innovasjon og tilpasning. Alt virket mye mindre komplisert inntil rundt tjue år siden. Såkalte «blåhjelmer» ble utplassert for å overvåke våpenhviler, vanligvis mellom krigførende land. De hadde en klar rolle: å observere, rapportere brudd og tilrettelegge for løsninger.

Moderne fredsbevarende styrker opererer i langt mer komplekse terreng. De bidrar til å bringe fred til land som er hardt rammet av konflikter, ofte interne, og hvor avtaler om våpenhvile eller fred ofte er veldig skjøre. I tillegg blir forsøk på fredsbevaring ofte mer utfordrende som følge av utviklingen av ikke-statlige aktører i konflikter, som for eksempel organiserte kriminelle grupper.

Mer enn noen gang er FNs fredsbevaring nå et fleksibelt verktøy. Mens FN stadig blir bedt om å sette i gang store, flerdimensjonale fredsbevarende operasjoner, er organisasjonen fortsatt fleksibel nok til å få mindre overvåkingssoppdrag raskt på plass, som blant annet var tilfellet i Syria i 2012.

For å markere den internasjonale dagen skal generalsekretæren i dag lede en kransenedleggelse ved FNs hovedkvarter til ære for alle som har mistet livet mens de tjenestegjorde under FN-flagget. Siden den første fredsbevarende operasjonen ble etablert i 1948 har mer enn 3.100 militære, politi og sivilt personell mistet livet i fredens tjeneste som følge av voldshandlinger, ulykker og sykdom.

FNs fredsbevarende operasjoner skal bruke dagen til å styrke bånd til de lokale befolkningene som de har blitt utplassert for å hjelpe, blant annet gjennom sportsarrangementer, besøk til skoler og barnehjem, kunstkonkurranser, fotoutstillinger, dugnader, konserter og konferanser om fredsspørsmål.

FN har per dags dato 15 aktive fredsbevarende operasjoner stasjonert rundt omkring i verden, i tillegg til en politisk FN-misjon i Afghanistan. Over 110.000 personell i både uniformert og sivil tjeneste, samt frivillige i FNs fredskorps, tar del i fredsbevaringen