Ny database om vold mot kvinner

0
652

 

I 2006 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon der de oppfordret generalsekretæren til å opprette en database ”over omfanget, karakteren og konsekvensene av alle former for vold mot kvinner”, og hvordan denne volden best kan bekjempes. Denne databasen ble lansert på kvinnedagen den 8. mars. Den er i hovedsak basert på informasjon fra regjeringer innehentet i form av et spørreskjema.

I databasen kan man søke på tiltak, form for vold, land/region, årstall og nøkkelord.  Databasen inneholder også egne landsider der man finner tilgjengelig informasjon om hvilke tiltak som er satt i verk i de enkelte landene.

Les mer om FNs arbeid på dette området.