Ny nettside – Internasjonale dagen mot atomprøvespregning 29. august

0
646

I forbindelse med opprettelsen av den internasjonale dagen mot atomprøvespregning lanserer FNs kontor for nedrustingsspørsmål (UNODA) en ny webside. Så langt har websiden bare blitt publisert på engelsk, men kommer til å bli oversatt til andre språk etter hvert.

Med FNs resolusjon 65/35 fastsatte FNs generalforsamlingen 29. august som den internasjonale dagen mot atomprøvespregning. Resolusjonen ble støttet av alle FNs medlemsland, og viser det internasjonale samfunnets bekymring for farene atomprøvespregninger utgjør.

I 2010 vil FNs hovedkvarter i New York markere den internasjonale dagen mot atomprøvespregning 9. september, og presidenten av FNs 64. generalforsamling arrangerer et spesielt møte, hvor blant annet generalsekretæren vil delta.

Forslag til ulike arrangementer, konferanser, konkurranser, publikasjoner og utstillinger er fortsatt i planlegningsfasen.

FNs kontor for nedrustningsspørsmål og FNs informasjonsavdeling (UNDPI) er hovedaktørene i lanseringen av den internasjonale dagen mot atomprøvespregning.