Tusenårsmålene: Nedtellingen har startet

0
661
tusenårsmål

tusenårsmål
08.04.13 – FN oppfordrer regjeringer, internasjonale organisasjoner og sivilsamfunnsgrupper til å intensivere innsatsen de neste 1000 dagene, for å nå de åtte tusenårsmålene (MDGs) innen 2015-fristen.

«Tusenårsmålene er historiens mest vellykkede forsøk på å bekjempe fattigdom», sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon, da han besøkte Madrid for å offisielt lansere kampanjen «MDG Momentum – 1000 days of action«.

Tusenårsmålene omfatter fattigdom og sult, utdanning, likestilling mellom kjønnene, barnedødelighet, svangerskapsrelatert dødelighet, Aids, malaria og andre sykdommer, miljømessing bærekraftig utvikling, og globalt partnerskap for utvikling.

Ifølge FN-tall har ekstrem fattigdom blitt halvert og to milliarder mennesker har fått tilgang på rent drikkevann siden tusenårsmålene ble vedtatt av medlemslandene i 2000. I tillegg har både barne- og svangerskapsrelatert dødelighet blitt redusert, og et rekordhøyt antall barn går på barneskole – med for første gang like mange jenter som gutter.

På en pressekonferanse i Madrid sammen med Spanias statsminister Mariano Rajoy uttalte Ban følgende: «Vi har alle et ansvar for å få mest ut av de neste 1000 dagene, og oppfylle vårt tusenårsløfte til verdens fattigste og mest utsatte mennesker».

I en debattartikkel, som blant annet ble publisert i Dagsavisen, oppfordret Ban verdenssamfunnet til å intensivere innsatsen for å nå tusenårsmålene, blant annet ved å øke målrettede investeringer rettet mot helse, utdannelse, energi og sanitet, styrke posisjonen til kvinner og jenter, fokusere på de mest utsatte menneskene, opprettholde bistandsforpliktelser, samt styrke innsatsen til både regjeringer og grasrotsorganisasjoner.  

«Kynikere forventet at tusenårsmålene ville eventuelt bli ansett som altfor ambisiøse», skrev Ban. «I stedet har målene hjulpet å fastsette både globale og nasjonale prioriteringer, mobilisere innsats og oppnå bemerkelsesverdige resultater».