Generalsekretærens budskap på Den internasjonale dagen for pressefrihet

0
646

Informasjon omgir oss på alle kanter. Med spredningen av såkalte ”nye media”, nye teknologier og nye distribueringsmåter, har informasjon blitt mye mer tilgjengelig. Likeledes blir informasjonen mer variert. Tradisjonell mediarapportering suppleres for eksempel med ”deltakende media”, slik som blogger.

Selv om media og jornalistikken utvikler seg, er enkelte prinsipper fortsatt like viktige. På den internasjonale dagen for pressefrihet eklærer jeg på nytt min sterke støtte til ytringsfriheten. Mange journalister har blitt drept, lemlestet, arrestert, eller blitt gjort til målskiver på grunn av deres arbeid for ytringsfriheten. I følge Komiteen for beskyttelse av journalister ble 47 personer drept i 2005, mens 11 har blitt drept hittil i år. Det er tragisk og uakseptablet at antallet journalister drept i tjeneste har blitt et barometer for å måle graden av pressefrihet. Jeg ber alle regjeringer om å bekrefte deres forpliktelse overfor retten til ”å søke, motta og meddele informasjon og ideer gjennom hvilket som helst medium, og uavhengig av grenser,” slik som stipulert i artikkel 19 i menneskerettighetserklæringen.

Videre oppfordrer jeg alle til å være føre var, og utøve denne rettigheten på en ansvarlig måte. Media har en kraftfull innvirkning på menneskelig adferd. Som generalforsamlingen bekreftet i dens seneste resolusjon som etablerte det nye Menneskerettighetsrådet, har journalister en ”viktig rolle i å fremme toleranse og respekt, samt religions- og trosfrihet.” Media bør ikke være drivkrefter for provokasjoner, degradering eller spredning av hat.  Det må være mulig å utøve diskresjon uten å gjøre inngrep på fundamentale friheter.

La oss på den interansjonale dagen for pressefrihet anerkjenne at nasjonale og globale media ikke bare rapporterer på ulike endringer, men selv er endringsagenter. Vi må alle være takknemlige for pressens arbeid og kreativitet. Jeg gir min lit til at gamle og nye media vil klare å fortsette deres arbeid ubeheftet av trusler, frykt eller annen motgang.