Tragedien i Afghanistan

0
290
Afghanistan
FN-tjenestemenn ved Torkham-overgangen på grensen mellom Afghanistan og Pakistan. Foto: OCHA/Sayed Habib Bidell

Afghanistan er fortsatt preget av flere tiår med konflikt, katastrofer som de ødeleggende jordskjelvene i den vestlige delen av landet og en lammende økonomisk krise. FN anslår at 29 millioner afghanere i landet har behov for humanitær hjelp. 17,2 millioner mennesker, 40 prosent av befolkningen, sliter med å dekke sine grunnleggende matbehov (OCHA).

Afghanistan står overfor en humanitær krise uten sidestykke med alvorlig risiko for systemkollaps og menneskelig katastrofe. I tillegg til ufattelige menneskelige kostnader reverserer denne krisen mange av de siste 20 årenes fremskritt, blant annet når det gjelder kvinners rettigheter.

Bakgrunnen for situasjonen

Avslutningen på den 20 år lange væpnede konflikten mellom Taliban og de afghanske sikkerhets- og forsvarsstyrkene i august 2021. Fulgt av Talibans overtakelse av landet, har innledet en ny æra preget av rask økonomisk tilbakegang, sult og risiko for underernæring, inflasjon drevet av globale råvaresjokk, drastisk økning i fattigdommen i byene og på landsbygda. Et nasjonalt helsesystem som nesten har kollapset, en kvelning av media og sivilsamfunnet og en nesten total ekskludering av halvparten av befolkningen – kvinner og jenter – fra det offentlige liv.

 

29 millioner afghanere trenger humanitær hjelp. Foto: OCHA/Sayed Habib Bidell

Konsekvenser for mennesker og miljø

15,8 millioner av en befolkning på 41,7 millioner lever i akutt matusikkerhet.

1 av 3 afghanere vet ikke hvor det neste måltidet skal komme fra.

I tillegg til Talibans maktovertakelse og post-konfliktsituasjonen, har situasjonen blitt forverret av tre jordskjelv med en styrke på 6,3 i løpet av bare åtte dager i oktober i den vestlige provinsen. Disse jordskjelvene forårsaket skader på 40 000 hjem, hvorav 10 000 ble fullstendig ødelagt, og rammet dermed 275 000 mennesker. Tusenvis av familier bor nå i telt og midlertidige tilfluktsrom, der de utsettes for raskt fallende vintertemperaturer.

Siden Pakistan kunngjorde repatriering av «ulovlige utlendinger» fra 1. november 2023, har mer enn 450 000 afghanere returnert, hvorav over 85 prosent er kvinner og barn. De trenger både umiddelbar oppmerksomhet og hjelp ved grensen og langsiktig støtte til reintegrering.

FNs respons på krisen

Mellom januar og oktober i år har FN og FNs frivillige organisasjoner gitt direkte livreddende hjelp til 26,5 millioner mennesker, inkludert 14,2 millioner kvinner og jenter.

Hjelpeoperasjonene i landet står overfor et kritisk finansieringsgap. Det totale finansieringsbehovet er beregnet til 3,1 milliarder dollar i 2024. I 2023 er appellen på 3,2 milliarder dollar bare 41,9 prosent finansiert.

Involverte FN-organisasjoner og deres rolle

FN har et oppdrag i Afghanistan, UNAMA eller UN Assistance Mission in Afghanistan. Målet er å støtte Afghanistans befolkning og institusjoner i arbeidet med å oppnå fred og stabilitet.

Flere FN-organisasjoner har fokus på Afghanistan, ikke minst de som arbeider med humanitære spørsmål, som FNs kontor for koordinering av humanitære saker (OCHA). UNHCR og IOM er sterkt involvert i arbeidet med de 2,6 millioner registrerte afghanske flyktningene i verden, hvorav 2,2 millioner er registrert bare i Iran og Pakistan. Ytterligere 3,5 millioner mennesker er internt fordrevne. UN WOMEN har i mange år vært aktiv i Afghanistan. Blant de andre FN-organisasjonene i FNs landteam i Afghanistan er: UNDP, WHO, UNODC, UNFPA, WFP, UNICEF, UNMAS og Verdensbanken.

Bærekraftsmålene knyttet til krisen

Mange av de 17 bærekraftsmålene eller de globale målene står på spill i Afghanistan, særlig nr. 1 (ingen fattigdom), nr. 2 (ingen sult), nr. 5 (likestilling mellom kjønnene), nr. 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst) og nr. 16 (fred, rettferdighet og sterke institusjoner).

Hvordan kan du engasjere deg?

– Doner til Verdens matvareprogram (WFP), her

– Gi til afghanske flyktninger, her

– Doner for å hjelpe kvinner i Afghanistan, her

– Gi til UNICEF, her

– Doner til OCHA, her