Generalsekretærens budskap på verdens matvaredag ”Sammen mot sult” 16. oktober 2010

0
650
alt

FORENTE NASJONER

alt

16.oktober 2010

For mange mennesker er ikke denne dagen verdens matvaredag, det er bare enda en dag uten tilgang til mat. Selv om antallet fattige har blitt kraftig redusert fra mer en 1 milliard mennesker, er det fortsatt 925 millioner sultne mennesker. Når de mest sårbare menneskene i samfunnet sulter og ikke har tilgang på mat, indikerer det at verdens matvaresystemer fungerer dårlig. FNs tusenårsmål nummer 1 – å halvere antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom og sult innen 2015- er en pilar for å nå de andre åtte målene. Uten mat er det vanskelig å komme seg ut av fattigdom og man er mer sårbar for smittsomme sykdommer. Sult er et hinder for barns utvikling, læring og vekst.

I år har millioner av mennesker opplevd sult etter jordskjelvet i Haiti, tørken i Sahel regionen i Niger, og oversvømmelsene i Pakistan. Verdens fattigste er de mest sårbare ovenfor matvarekriser og den globale finanskrisen. Matvareprisene har nådd et historisk toppnivå.

Tema på verdens matvaredag i år, ”Sammen mot sult”, illustrerer en positiv utvikling: myndigheter, regionale og regionale grupper, finanssektoren og sivilsamfunnet samarbeider, inngår partnerskap og iverksetter felles løsninger i større grad enn tidligere. Strategien de har valgt er altomfattende – økt fokus på kontinuerlig tilførsel av mat, bedre tilgang på mat og mer fokus på næringsrik mat i alle husholdninger. Dette bidrar til å øke den generelle matvaresikkerheten, og utgjør viktig nødhjelp. Landbrukssektoren, helsesystemet og samfunnssystemet bør fokusere spesielt på barns behov for næring, fra de er unnfanget til de er 2 år. Jeg oppfordrer alle til å arbeide for å sikre matvaretilgangen så vi kan fortsette å gjøre fremskritt og redusere antallet mennesker som sulter. La oss forenes i kampen mot sult, og sikret tilgang på næringsrik kost for alle mennesker.