– Ulovlig internettapotek retter seg mot unge via sosiale medier

0
603
INCBs president, Hamid Ghodse

INCBs president, Hamid GhodseWien, 28. februar (FN Informasjonssenter) – Ulovlige internettapotek selger illegale legemidler og reseptbelagt medisin på internett og retter i økende grad reklame mot unge mennesker.

Det står i den årlige rapport fra 2011 for FNs internasjonale narkotikakontrollråd (INCB) i Wien.

INCBs president, Hamid Ghodse, påpeker at ulovlige internettapotek har begynt å bruke sosiale medier for å tiltrekke seg kunder til deres nettsider. Dette kan utsette en stor gruppe, særlig unge mennesker for farlige produkter, ettersom verdens helseorganisasjon har avslørt at over halvparten av medisinen fra ulovlige internettapotek var falsk.

Sentrale trekk ved ulovlige internettapotek innebærer smugling av produktene til forbrukeren, skaffe ulike hosting-servere for deres nettsider, og forsøk på å overbevise forbrukeren om at deres produkter faktisk er lovlig. INCB oppfordrer regjeringer til å blokkere ulovlige internettapotek og beslaglegge stoffer som er blitt bestilt på internett og smuglet gjennom posten.

  • Nord-Amerika var fortsatt verdens største marked for ulovlige stoffer i 2010.
  • Den ulovlige produksjonen av cannabisplanter i Vest-Europa og Sentral-Europa har steget dramatisk. Cannabisplanter er i økende grad dyrket på et industrielt nivå, primært innendørs og i samarbeid med organiserte kriminelle bander. Europa er fortsatt verdens nest største kokainmarked.
  • Det har vært en forandring av smugleruter for ulovlig handel av kokain til Europa med økt trafikk via Nord-Afrika. Mengden av kokain beslaglagt av tollmyndigheter i Øst-Europa steg dramatisk i 2010.
  • Resultater fra en spørreundersøkelse med unge i alderen 15-24 i 2011 viste at fem prosent av de spurte hadde brukt stoffer som ikke var kontrollert. Europa står for den største andelen av det globale opiummarked. Misbruk av heroin er det største narkotikaproblem i Europa sett i forhold til overdose og dødsfall.
  • Vest-Asia er fortsatt sentrum for ulovlig produksjon av opiumplanter. Produksjonen av opium steg betydelig i 2011. Kombinasjonen av økende produksjon av opiumsplanter i ulike provinser i Afghanistan, mindre produksjonskostnader og den planlagte tilbaketrekkingen av de internasjonal sikkerhetsstyrkene (ISAF) kan føre til en ytterligere økning av produksjonen etter 2011.

Ifølge rapporten fra INCB skal hjelp til utsatte samfunn, som opplever narkotikaproblemer, prioriteres. Splittede samfunn med liten form for samhørighet er mer tilbøyelig for å oppleve problemer med narkotikamisbruk. Disse problemene kan bidra til sosial uorden og vold, som vi har sett i byer rundt omkring i verden og som påvirker hele samfunnet. Slike samfunn setter ikke bare deres egen befolkning  i fare, men truer også stabiliteten i samfunn rundt.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

Regina Rohrbach

United Nations Information Service (UNIS)

Telefon: (+43-1) 26060-3898

E-post: regina.rohrbach[at]unvienna.org

eller

Anne Thomas

United Nations Information Service (UNIS)

Telefon: (+43-1) 26060-5588

Mobil: (+43) 699-1459-5588

E-post: anne.thomas[at]unvienna.org