Savnet: Toaletter til 2,6 milliarder mennesker

0
655

Av Hans Kongelige Høyhet Willem Alexander, Prinsen av Orange*

At 2,6 milliarder mennesker lever uten et ordentlig toalett hver dag er sjokkerende. Ser man nærmere på tallet er det enda verre. Av disse 2,6 milliardene lever det store overtallet i utviklingsland, hvilket innebærer at halvparten av befolkningen i utviklingsland ikke har noe ordentlig toalett. Dersom man tar i beregning sosial og økonomiske status, og ulikhet, så er tallene verre: blant de 40 % fattigste i Sør-Asia har kun 2 av 10 nødvendig, hygienisk toalettilgang.

Til tross for en imponerende utvikling siden 2000, er fremskrittene rett og slett ikke store nok. De nåværende forholdene tyder på at flere mennesker – ikke færre – vil mangle sanitære fasiliteter innen 2015, året verdensledere vil vurdere om vi har nådd FNs Tusenårsmål om å halvere antallet mennesker som ikke har tilgang til grunnleggende gode sanitærforhold. Bak de skremmende statistikkene ligger umålbar menneskelig lidelse, nedslående global ulikhet, tapte vekstmuligheter og økende miljøødeleggelser.

Ingen kan ignorere kostnadene som de manglende sanitærforholdene påfører på alle nivåer. Flere barn dør av diaré, enn de som dør av AIDS, malaria og meslinger til sammen, selv om diaré er en tilstand som er unngåelig, og er direkte knyttet til mangelfulle sanitærforhold. Selv når diaré ikke dreper, virker det sterkt svekkende, og gjør mennesker, særlig de fattigste barna, mer mottakelige for akutte luftveisinfeksjoner, kronisk underernæring og andre lidelser. Eksponering for avføring fører også til smitte av tropiske sykdommer slik som trachoma, bedre kjent som elveblindhet, ringorm og bilharzia. Hvis du er en av de mange millionene som lider av en av disse neglisjerte tropiske sykdommene, er du heldig dersom du får medisinsk behandling. Bedre sanitære forhold kan drastisk redusere og til slutt stoppe forekomsten av disse lett unngåelige sykdomstilstandene på en billigere måte enn medisinering. I tillegg vil bedre sanitærforhold ha en rekke andre positive sideeffekter.  

Mangel på ordentlige toaletter hindrer økonomisk vekst. Verdensbanken beregnet nylig de årlige kostnadene av dårlige sanitære forhold til å være 53,8 milliarder amerikanske dollar i India, 6.3 milliarder dollar i Indonesia og 193 millioner dollar i Lao PDR – i hovedsak forårsaket av innvirkninger på helse og miljø. Tenk om alle disse dollarene ble brukt på utdanning i hygiene, infrastrukturprosjekter og lokalsamfunnsutvikling. Vi kunne stoppe sanitærkrisen. Barn, kvinner og menn kunne nyte de helsefordelene, de økonomiske mulighetene og det grunnleggende menneskeverd som gode sanitærforhold bringer med seg.

Kanskje spør du deg hvorfor 2,6 milliarder mennesker ikke har et ordentlig toalett i 2011. Mange kunnskapsrike mennesker har prøvd å svare på det spørsmålet, og det er tydelig at det ikke er noe klart svar. Det er klart at det er vanskelig å øke tilbudet av sanitære tjenester i det samme tempoet som den raske befolkningsveksten. Ekspertene er imidlertid enige om at beslutningstagere er motvillige til å snakke offentlig om sanitære forhold. Så lenge temaet er stigmatisert, vil krisen fortsette. Vi har et umiddelbart behov for offentlig utdanning, målrettet politikk og fremfor alt politisk vilje til å takle denne utfordringen.

I dag vil jeg påstå at vi er på vippepunktet – flere og flere mennesker ser verdien av grunnleggende gode sanitære forhold. Det er grunn til å ha håp. FN har nylig demonstrert en ekte vilje til å sette sanitære forhold i søkelyset på den internasjonale utviklingsagendaen. Land har anerkjent tilgang til gode sanitærforhold som en menneskerett. For noen måneder siden vedtok FNs medlemsstater en resolusjon som oppfordret til å stoppe åpen eksponering av avføring, og øke finansiering og koordinert handling gjennom kravet Bærekraftige sanitærforhold: fem års fremdrift til 2015 (Sustainable Sanitation: Five-year Drive to 2015). Dette programmet, som er rettet mot beslutningstakere, og er et tiltak for å bygge politisk vilje til å forbedre sanitærforhold, vil lanseres 21. juni på FNs hovedkvarterer i New York. Slutt deg til vårt tiltak. Ønsker vi at flere mennesker skal ha et ordentlig toalett i 2015? Selvfølgelig gjør vi det – vi har 2,6 milliarder grunner!

*Hans Kongelige Høyhet Willem Alexander, Prinsen av Orange, er leder av FNs generalsekretærs rådgivningsgruppe for vann og sanitærforhold.