WHO: antall døde som et resultat av malaria halvert.

0
641
Photo: Infant surrounded by protective malaria bed net in Ghana. Photo: World Bank/Arne Hoel

Photo: Infant surrounded by protective malaria bed net in Ghana. Photo: World Bank/Arne Hoel

12. DESEMBER, 2013 – Malaria en kjent som: ‘sykdommen som dreper i det stille’. Nye tall viser at den globale kampen mot malaria har reddet rundt 3.3 million siden år 2000. Dette halverer den globale dødelighetsraten forbundet med malaria, viser ‘world malaria report 2013’ publisert av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Majoriteten av de 3.3 millioner livene som ble reddet mellom år 2000 og 2012, var i de 10 landene som bærer den høyeste malaria byrden i verden, samt blant barn under 5 år, gruppen som er mest påvirket av sykdommen. I samme periode ble dødelighetsraten blant barn i Afrika, som et resultat av malaria, redusert med 54 %.

De gode nyhetene skal feires, men vi skal på samme tid se fremover. Det trengs mer finansiering for å redusere malaria relaterte dødsfall, i følge WHO. «Denne bemerkelsesverdige fremdriften er ingen grunn til tilfredshet: det totale antallet malaria tilfeller og dødsfall reduseres ikke så fort som de kunne ha blitt,» sa Margareth Chan, direktør ved WHO.

På tross av fremdriften, viser tall at vi fortsatt er et godt stykke unna universell tilgangen til behandling og forebygging av malaria. Det estimeres at rundt 3.4 milliarder mennesker har en risiko for å få malaria, for det meste i Afrika, hvor 80% av tilfellene inntreffer, og Sørøst Asia.

Det ble registrert 207 millioner tilfeller av malaria i fjor, dette resulterte i 627 000 dødsfall.
«det at så mange mennesker blir infisert og dør av myggbitt, er en av de største tragediene i det 21 århundre,» sa Chan.
Intervensjoner for å kontrollere mygg minsker, forklarer WHO, og forklarer at tilgangen til myggnett som er behandlet med insektmiddel har minket, for andre år på rad. Dette grunnet manglende finansiering.

«For å vinne kampen mot malaria, må vi ha midlene for å hindre og behandle sykdommen i hver eneste familie som trenger det,» sa Raymond Chambers, FNs generalsekretærs spesielle utsending for finansieringen av tusenårsmålene som er tilknyttet helse, og malaria.

Fremdriften kampen mot malaria trues av fremvoksende parasitter som er resistent mot artemisinin, som er hovedingrediensen i viktige medisiner for bekjempelsen av malaria, og insekter som er i ferd med å bygge opp en resistans mot insektbekjempende midler.

«I de neste 10 til 15 år, vil verden trenge ny innovativ teknologi og verktøy, samt nye strategiske fremgangsmåter for å opprettholde og akselerere fremdriften,» sa Robert Newman, direktør ved WHOs globale malaria program, som kaller fremdriften i malaria bekjempelse som skjør.