75 måter FN utgjør en forskjell: 12 Fredspriser

0
1047
Photo: UNICEF

FN familien, inkludert 2 generalsekretærer, har mottatt Nobels Fredspris til sammen 12 ganger i prisens 120 år lange historie.

Nobels Fredspris blir utdelt årlig til de som har «gjort det ytterste for brobygging mellom land, avskaffet eller redusert væpnede konflikter og for avholdelse av fredskonferanser.»

Allerede i 1950 ble prisen utdelt til en mottager med FN-tilknytning. Diplomaten Ralph Bunche Nobels fredspris for sin megling i Midtøsten.

Fire år etter mottok FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) prisen for sitt internasjonale hjelpearbeid for flyktninger over hele verden.

UNHCR mottok prisen igjen i 1981, og ble med det den andre organisasjonen som har mottatt prisen to ganger.

Som pålagt fra testamentet til Alfred Nobel, skal fredsprisens anerkjennelse av internasjonalt humanitært arbeid omfatte flere felt. Det er ikke åpenbart hva fredsarbeid innebærer, og nettopp derfor har prisen blitt utdelt for nødhjelp, utdanning, samarbeid, skadebegrensning og fredsmekling.

FN er involvert i alle deler av folks liv og utgjør en viktig forskjell i verden. Nobelprisen har anerkjent dette arbeidet ved flere anledninger.

 

Foto: UNHCR

I 1965 mottok FNs Barnefond, eller UNICEF, fredsprisen for sin omfattende internasjonale bistand. Med operasjoner i over 190 land både redder, forsvarer og utdanner UNICEF barn og unge. UNICEFs uttalte mål er å sørge for at hvert eneste barn «overlever og blomstrer.»

I 1969 ble Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) tildelt prisen for deres viktige arbeid i fremmingen av sosioøkonomisk rettferdighet på verdensbasis. ILO er en del av FN-familien.

Nobels fredspris bidrar til å rette søkelyset på konflikter og utfordringer som krever internasjonal hjelp og oppmerksomhet. FNs fredsbevarende styrker har deltatt fredelig i voldelige konflikter over hele verden, og styrkene mottok fredsprisen i 1988 for sin innsats «for å realisere et av FNs grunnleggende prinsipper.»

Ved årtusenskiftet dukket nye utfordringer og trusler mot verdensfreden opp. Derfor fikk FNs organ for vitenskapelig og teknisk samarbeid i kjernefysikk, Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) prisen i 2005.

Videre fikk også FNs klimapanel (IPCC) fredsprisen sammen med Al Gore i 2007 for sitt viktige arbeid «for å legge grunnlaget for tiltakene som er nødvendige for å motvirke klimaendringene.»

Les også: Verdensomspennende innsats for barn

Det er ikke uvanlig at fredsprisen gis til et enkelt individ, for deres bemerkelsesverdige innsats for fred.

Hele to generalsekretærer i FN har mottatt Nobelprisen. Dag Hammarskjöld ble tildelt prisen i 1961, et par måneder etter sin død. Hammarskjöld er med det den eneste fredsprisvinneren som har vunnet prisen post mortem. Kofi Annan tok imot fredsprisen sammen med FN i 2001 for hans ledende innsats for verdensfreden.

«Fred må fremfor alt søkes, fordi det er forutsetningen for at alle medlemmer av menneskefamilien skal leve et liv med verdighet og sikkerhet,» sa Annan i sin Nobeltale.

Nobels fredspris anerkjenner den imponerende globale innsatsen for fred. Med det viser årets fredsprisvinner, Verdens matvareprogram (WFP), at FNs verdensomspennende fredsinnsats er avgjørende for menneskers velvære.

FNs formål om å tjene saken til «vi, folket,» samler hele verden.

Her er en liste over FNs fredsprisvinnere.

 • 2020 – WFP
 • 2013 – OPCW
 • 2007 – IPCC og Al Gore
 • 2005 – IAEA og Mohamed ElBaradei
 • 2001 – FN og Kofi Annan
 • 1988 – FNs fredsbevarende styrker
 • 1981 – UNHCR
 • 1969 – ILO
 • 1965 – UNICEF
 • 1961 – Dag Hammarskjöld
 • 1954 – UNHCR
 • 1950 – Ralph Bunche