Sveriges ensomme soldat i FN

0
772
Swedish peacekeeping 3

Swedish peacekeeping 3

Svenske myndigheter kritiseres etter at det kom frem at det på et tidspunkt i 2013 kun var en svensk soldat som tjenestegjorde i FNs fredsbevarende styrker. Sveriges totale bidrag av personell til FN, inkludert militære rådgivere og politibetjenter, er for øyeblikket 52 personer. Ved slutten av 2013 hadde antallet svenske soldater som tjenestegjorde ved FNs fredsbevarende styrker økt til 7 personer.

Det svenske FN-sambandet er ikke imponert og peker på at det totale bidraget i løpet av de 6 siste årene gjennomsnittlig ligger på 30 soldater til FNs fredsbevarende styrker. «Dette rimer dårlig med prinsippet som slår fast at FNs medlemskap er en av grunnsteinene i svensk utenrikspolitikk,» skriver Aleksander Gabelic og Linda Nordin, formann og generalsekretær ved FN-sambandet Sverige, i en kronikk publisert 5. Januar 2014.

I tillegg til dette kunngjorde svenske myndigheter, i fjor, at de ville bidra til FNs fredsbevarende styrker i Mali med ett C-130 Hercules transportfly, samt er personell fly med plass til 70 personer. Grunnet tekniske årsaker, ble disse planene ikke realisert og kun 5 svensker har blitt overflyttet til MINUSMA i Mali. I sin siste årlige rapport offentligjorde det svenske militæret at de planlegger å øke sitt bidrag av soldater til FNs fredsbevarende styrker.

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldts sentrums-høyre regjering har de siste årene prioritert EU og NATO ledede intervensjoner istedenfor direkte bidrag av soldater til FNs fredsbevarende styrker. «Det faktum at Sverige deltar i EU og NATO ledede intervensjoner er ikke i motsetning til vår FN deltagelse,» skrev Sofia Arkelsen, styreleder i Utenrikskomiteen ved det svenske parlamentet, og Cecilia Widegren, styreleder i Forsvarskomiteen, i en kronikk. «Det er FNs sikkerhetsråd som har mandat og [som har] spurt regionale sikkerhetsorganisasjoner for hjelp og lederskap i noen intervensjoner.»

Deltagelse i EU og NATO ledede operasjoner forklarer ikke det manglende bidraget til FN-perasjoner, ifølge Michael Karlsson og Nujin Tasci ved Södertörns höskola. De forklarer at, i motsetning til Sverige, har de andre nordiske landene gitt generøse bidrag både til FN operasjoner og EU/NATO ledet fredsbevaring. Ved slutten av august, 2013, var den totale svenske militære tilstedeværelsen i alle slike operasjoner 468 – laveste på 40 år.

Situasjonen er ikke unik. Ifølge Karlsson og Tasci har det svenske bidraget variert fra 1 til 4 soldater de siste 5 årene. For 20 år siden, 30. Juni 1993, tjenestegjorde 1041 svenske soldater ved FNs fredsbevarende styrker. De peker også på at Sverige bidrar med færre soldater enn andre nøytrale stater i Europa, som Østerrike, Finland og Irland.


Nordiske bidrag til FNs fredsbevarende styrker ved 30. November 2013:
Finland 364 (av disse er 334 soldater)
Danmark 31 (av disse er 14 soldater)
Norge 68 (av disse er 16 soldater)
Sverige 52 (av disse er 7 soldater)
Island 0


Tidligere undergeneralsekretær Hans Corell forklarer i et intervju med UNRICs nordiske nyhetsbrev at det er viktig å ikke bare bidra finansielt, men også med personell. Dette vil sende ut et viktig signal og demonstrere genuint engasjement. «På samme tid er dagens fredsbevarende oppdrag mer fasetterte enn tidligere. Det er derfor viktig å også kunne bidra med sivile komponenter for å assistere i utviklingen av systemer for rettsoppgjør, demokrati og rettstaten. Dette betyr at bidrag kan bestå, ikke bare av militære styrker, men også politi, dommere osv.»

Island og Finland har begge feilet i sine kampanjer om å bli valgt inn i Sikkerhetsrådet, og Sverige har feilet i å bli valgt inn i Menneskerettighetsrådet. I en forskningsartikkel kom Det internasjonale instituttet for fred frem til at en av grunnene for dette kan være dere minskede bidrag til FNs fredsbevarende styrker.

Ifølge Gabelic og Nordin kan en økning i bidraget til FNs fredsbevarende styrker hjelpe Sveriges kandidatur for et ikke-permanent sete i Sikkerhetsrådet, og enda viktigere er det at det kan bidra til å «redusere sannsynligheten for et folkemord i Den sentralafrikanske republikk.»

De skriver videre: «svenske soldater har, og fortsetter, å oppfylle viktige internasjonale oppgaver med sin gode trening, utstyr og rettigheter og kjønnsbaserte prinsipper. Med denne kompetansen kan Sverige bidra til å styrke all FN-innsats.»