Forsterket samarbeid mellom FN og EU

0
1262

De Forente Nasjoner og den Europeiske Union har i fellesskap lansert et ny nettsted – www.un-eu.org.

Samarbeidet mellom FN og EU er naturlig, ettersom begge organisasjoner er sterkt engasjert i effektiv multilateralisme og jobber sammen om arbeidet for fred, utvikling, menneskerettigheter og i å takle nye globale utfordringer.

Kommunikasjonsarbeidet mellom FN og EU har de siste par årene trappet opp, først og fremst som følge av samarbeidsprosjekter. Dette samarbeidet, samt fokus på verdiene som begge organisasjonene deler, vil synliggjøres ytterligere med den nye nettsiden.

FN og EU har videre valgt ut enkelte internasjonale dager som de sammen vil markere gjennom felles informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter. Startskuddet blir feiringen av Verdens barnedag 20. november og menneskerettighetsdagen 10. desember.

For hver internasjonal dag vil nettsiden oppdateres med informasjon om dagen og materiale fra begge organisasjoner.

 

FN og EUs felles internasjonale dager i 2010 er:

8. mars: Internasjonal kvinnedag                                           
3. mai: Internasjonal dag for pressefrihet                              
5. juni: Verdensdag for Miljø                                                  
9. august: International dag for verdens urfolk          
16. oktober: Verdens matvaredag
17. oktober: International dag for utryddelse av fattigdom               
25. november: International dag for avskaffelse av vold mot kvinner
10. desember: Menneskerettighetsdagen