Teknologi kan redde liv, både før og etter katastrofer inntreffer.

0
646
www.openstreetmap.org / (CC BY-SA 2.0)

www.openstreetmap.org / (CC BY-SA 2.0)
23. NOVEMBER, 2013 – Vi er del av en digital revolusjon. 40 % av verdens befolkning er på nett. Antallet mobilabonnementer i verden er overraskende høyt: 6.8 milliarder!

Ansvarlig bruk av teknologi gir oss konkrete muligheter til å gjøre humanitær assistanse mer effektiv, synlig og ansvarlig. Dette kan direkte redusere sårbarhet og styrke motstandsdyktighet, sier rapporten: Verdens katastroferapport 2013, offentliggjort av Røde Kors og Røde Halvmåne, oktober 2013.

Rapporten forklarer at teknologi ofte antas å forbedre effektiviteten, ansvarliggjøringen og innsynet i humanitær assistanse. Dette er likevel ikke alltid tilfellet. Hvis tilgang til teknologi er ulik i samfunnet, hvis hjelpearbeidere ikke lenger samhandler direkte med befolkningen og hvis nye aktører ikke har sin bakgrunn i humanitære prinsipper, kan man få et meget annerledes resultat.

Etter tyfonen Haiyan traff Filippinene, er dette problemstillinger som er svært relevante.

Humanitære organisasjoner som arbeider i Filippinene benytter seg av data innsamlet fra sosiale medier, for å fordele sin innsats. Det første kartet som viser alle bekreftede bilder av skader fra tyfonen, ble publisert 11. november. Mange av disse var samlet inn fra sosiale medier.

Dataene som samles inn fra sosiale medier behandles av maskiner som igjen presiserer hvor bildene er fra, på et virtuelt kart, i realtid. Dette for å hjelpe Kontoret for koordinering av humanitære aktiviteter (OCHA) og Røde Kors Filippinene i arbeidet de nå bedriver.

«Hastigheten informasjon filtreres, kategoriseres, organiseres og geolokaliseres på, har økt dramatisk ved bruken av digitale humanitære organisasjoner og teknologi,» sa Cat Graham, koordinator ved det digitale humanitære nettverk (DHN).

Det som er meget interessant er at de fleste som arbeider med sosiale medier er frivillige. Dette inkluderer globalt sett personer som bedriver medieovervåkning, oversettelse, GIS analyser (geografiske Informasjons systemer), statistiske analyser, emosjonelle støtteteam og standby støtteteam som arbeider med ofrene etter tyfonen.

«Å ha en person som går igjennom den enorme mengden tweets, ville ha tatt ukevis. Istedenfor… distribuerer vi to hundre, og noen ganger tusenvis, frivillige over hele verden, og det kan på denne måten bli gjort i løpet av noen dager eller timer,» sa Patrick Meier, direktør for sosiale medier ved Qatar stiftelsens forskningsinstitutt for databehandling.