Miljøforurensinger – den stille morderen

0
649


3. JULI, 2014 – Forurensing – ikke sykdommer – er den største dødsårsaken i utviklingsland og fører til 8,4 millioner dødsfall hvert år. Det er nesten tre ganger antallet dødsfall som forårsakes av malaria og fjorten ganger antallet dødsfall forårsaket av HIV/AIDS. På tross av dette får ikke miljøforurensingenes helsekonsekvenser oppmerksomhet i like stor grad.

En ny studie som bygger på informasjon fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at 7 millioner dødsfall i verden forårsakes av forurenset luft alene. Hvis giftig avfall og ulike forurensinger i jord og vatten legges til i regnestykket blir dødstallene enda høyere.

I følge Richard Fuller, talspersonen for Pure Earth/Blacksmith Institute som har gjennomført studien, leder giftige plasser og luft- og vannforurensinger til en enorm belastning på helsesystemet i utviklingsland.

Luftforurensing og kjemiske forurensinger øker raskt i utviklingslandene og konsekvensene for menneskers helse er enorme. I følge Fuller har spørsmålet falt bort i den nya globale utviklingsagendaen når de nye bærekraftige utviklingsmål skal formuleres og erstatte millenniumsmålene.

Forurensingens effekter har altfor lenge blitt klassifisert som et underordnet spørsmål, selv om det nå kreves betydelige tiltak.
Kjemikalier skylles ut i jord og vassdrag med regnet og spres med vinden. I følge en studie gjort av Blacksmith Institute 2012 påvirker gruveavfall, blysmelteverk, avfallsplasser og andre giftige plasser helsen for 125 millioner mennesker i 49 utviklingsland, og det finnes flere vitenskapelige bevis for at kreft, hjertesykdommer, diabetes, fedme, ADHD, autisme, Alzheimers og depresjon har blitt sammenkoblet til den stadig økende mengden giftige kjemikalier i våre kropper.

En helhetlig tilnærming til alle former for forurensning er kritisk. Mange lokalsamfunn i fattige land blir rammet av forskjellige kombinasjoner av skadelige miljøgifter, enten som luftbårne partikler, industriavfall som slippes ut i elver som brukes til drikkevann og bading, sprøytemidler eller plantevernmidler på avlinger som absorberes inn mat og siver inn i grunnvannet. Ikke bare kan disse virkestoffene forårsake uførhet og sykdom i dag, men de nevrotoksiske truslene de utgjør for barn under 5 år, fostre og fremtidig reproduktiv helse for kvinner gjør at vi trenger global handling umiddelbart.

Kilde: OmVärlden, WHO