Fremtidens skyll

0
767
Selv om toalettene i FN-byen er bærekraftige ved deres bruk av regnvann, ser de fortsatt helt normale ut. Foto: WFP Denmark

Selv om toalettene i FN-byen er bærekraftige ved deres bruk av regnvann, ser de fortsatt helt normale ut. Foto: WFP Denmark

20. NOVEMBER, 2013 – Tenker du over det, hver gang du fyller et glass med vann fra tappekranen?
Se for deg at du systematisk heller ut hvert fjerde glass med vann. En fjerdedel av vårt rene ferskvann går faktisk til spille. ‘Hvordan?’ spør du kanskje. Svaret er rett og slett at vi skyller det ned.

En gjennomsnittlig dansk person bruker omtrent 30.1 liter vann hver dag kun ved skylling av toalettet. Dette utgjør 23 % av totalt vannforbruk pr person. Finner gjør det noe bedre, de skylder kun ned 16 liter, 14 % av totalt forbruk, pr dag. Innbyggere i Luxemburg topper listen ved å skylle ned så mye som 34 % av deres totale forbruk av vann.

EU-kommisjonen blir ofte beskyldt for detaljstyring, men har i disse dager forberedt et nytt initiativ for økologisk merking av toaletter. Initiativet faller muligens under kategorien detaljstyring, men det er absolutt for en god sak. Toaletter med denne merkingen bruker mindre enn 6 liter vann pr nedskylling, hvis flere benytter seg av disse toalettene kan man spare store mengder vann, ettersom det blir solgt 22 millioner toaletter hvert år innen EU (Tall fra 2011).

Talsperson for Martin Callanan, britisk MEP og lederen av (European Concervatives and reformist group) i EU-parliamentet uttalte nylig at: «Det finnes viktige ting for EU å bekymre seg over enn toaletters kapasitet til å skylle.» Margrete Auken, dansk medlem av EU-parlamentet er uenig, hun uttalte: «Økomerker er meget populære blant forbrukere som ønsker å være mer miljøbevisste når de handler, så jeg støtter opp Ecolabel fullt ut.» I følge Margrete Auken vil normale europeiske forbrukere ikke kunne se en forskjell, ettersom de ny emiljøvennlige toalettene fortsatt vil fungere like godt som de gamle toalettene. «Selv om toalettene sparer vann, går det ikke på bekostning av effektiviteten. Alminnelige mennesker vil dermed ikke kunne se en forskjell. De vil spare vann hver eneste dag uten å legge merke til endringen,» uttalte Auken.

Det er svært ønskelig å finne løsninger til de store tapene av vann som inntreffer ved toalettskyll. Det å stoppe svinnet totalt vil være ønskelig, og det er faktisk mulig! Det er mulig å benytte regnvann ved nedskyllinger i toaletter. For å få dette til vil en tank installeres under jorden, og regnvannet ledes dit med et rør. Et filter blir så satt i røret for å fjerne blader og små grener fra vannet, og fra tanken blir regnvann dermed pumpet inn i huset.
Foruten argumentet for bærekraftighet, er det også økonomiske fordeler å hente. Når regnvannstanken først er satt opp kan en familie spare omkring 3000 NOK pr år på vannregningen.

I den nylig oppførte FN-byen i København benytter man denne løsningen. Man estimerer at det skjer 5 300 nedskyllinger av toaletter hver dag i FN-byen. Gjennom initiativet vedrørende vannsparign har FN-byen redusert sitt vannforbruk med 61%.

Millioner av mennesker verden over mangler adgang til tilfredstillende sanitære forhold og toaletter, flere av disse mangler også tilgang til rent vann. Vi europeere må være mer oppmerksomme på vårt forbruk av vann i solidaritet med mennesker over hele verden.


logoVerdens toalettdag feires tirsdag 19. November, det er første gang dagen feires i år.
I den anledning har vi utarbeidet en artikkelserie om toaletter og tilfredstillende sanitære forhold, og om hvilken rolle de spiller i det moderne menneskets liv. I morgen kan du lese om hvordan de ulike kjemikaliene i vaskeprodukter kan lede til forurensing, og hvordan du kan forhindre dette!

Du kan også lese gårsdagens artikkel om hvorfor Verdens toalettdag er så viktig.