Every Woman Every Child

0
802

Every Woman Every Child er et globalt initiativ som tar sikte på å bringe sammen myndigheter, forskningsinstitusjoner, FN, multilaterale organisasjoner

sivilsamfunnet, helsearbeidere, ikke-statlige organisasjoner, finanssektoren, akademia og utdanningsinstitusjoner som har vist støtte til The Global Strategy for Woman’s and Children’s Health, en strategi som ble lansert under FNs toppmøte om tusenårsmålene. På hjemmesiden kan du lese mer om initiativet og hvilke tiltak som iverksettes for å sikre at alle kvinner og barn har tilgang på helsetjenester og gode levekår.