Verdens helsedag: fokus på å gjøre sykehus sikre i krisesituasjoner

0
714

Verdens helseorganisasjon (WHO) feirer i dag verdens helsedag. Det settes fokus på at mange menneskeliv kan bli reddet under jordskjelv, oversvømmelser, konflikter og andre krisesituasjoner. Dette kan gjøres ved å bedre konstruksjoner av helsefasiliteter og ved å forberede og gi bedre opplæring til helsepersonell.

WHO foreslår seks trinn som regjeringer, offentlige helsemyndigheter og sykehusledelse kan gjennomføre for å gjøre sine helsefasiliteter tryggere i krisesituasjoner. Dette inkluderer opplæring av helsepersonell, bygge sikre sykehus, gi nytt utstyr til eksisterende helsefasiliteter for å gjøre dem bedre rustet og å sørge for at de ansatte og det medisinske utstyret er trygge.

”Når vår verden trues av skadelige effekter fra klimaendringer, stadig hyppigere tilfeller av ekstremvær og væpnede konflikter, er det avgjørende at vi alle gjør mer for å sørge for at et helsetilbud alltid er tilgjengelig for alle både før, under, eller etter en katastrofe” sier WHOs generaldirektør Dr Margaret Chan.

De seks trinnene som er omtalt er:
1.    vurder sikkerheten ved sykehus;
2.    beskytt og gi kriseopplæring til helsepersonell;
3.    kriseplanlegging;
4.    konstruer solide sykehus;
5.    innfør nasjonale lover og programmer for å gjøre sykehusene sikrere; og
6.    beskytt utstyr og medisiner.

Les mer hos Verdens helseorganisasjon.

Kilde: WHO