FNs tiår for bekjempelse av ørkenspredning og tørke 2010-2020

0
733
alt

alt

16. august 2010 ble FNs tiår for bekjempelse av tørke og ørkenspredning 2010-2020  (UNDDD) lansert i Brasil. Ørkenspredning utgjør en alvorlig trussel for mer enn 1 milliard mennesker i ca 100 land og ødelegger 44 % av verdens dyrkete mark. I følge studier dekker uttørket mark 41,3 % av jordoverflaten, et område som er bebodd av 2,1 milliarder mennesker. Over halvparten av disse 2,1 milliarder menneskene er verdens fattigste, og ørkenspredning er en utfordring i forbindelse med FNs tusenårsmål om å avskaffe fattigdom innen 2015.

Tørke og ørkenspredning er dessverre temaer som ofte kommer i skyggen av andre globale utfordringer. Det er temaer som sjelden får media oppmerksomhet og fører sjelden til avisoverskrifter. Ørkenspredning er en langsom prosess, som ikke er preget av dramatikk eller uforutsette hendelser. Degradering av landområder er ikke bare et problem i verdens fattigste land, men også i Middelhavslandene, Australia, Sørvest Amerika, deler av Sør-Amerika, og Sentral-Asia.

FNs tiår for bekjempelse av tørke og ørkenspredning skal øke fokuset på tiltak som forhindrer tørke og bedre levekårene for menneskene bosatt i disse områdene.

FNs medlemsland har blitt enige om en felles strategi som består av følgende fire punkter:

– Bedre levekårene til mennesker som lever i uttørkede områder

– Bedre økosystemer som blir påvirket av tørke og ørkenspredning

– Øke innsatsen og styrke det internasjonale samarbeidet