Verdens Urbefolkningsdag

0
831
Ole Johan Eira fremfører en tradisjonell joik i FNs Generalsforsamlingshall

Ole Johan Eira fremfører en tradisjonell joik i FNs GeneralsforsamlingshallVerdens Urbefolkningsdag den 9. August ble først annonsert av FNs Generalforsamling i desember 1994. Alle de nordiske landene er en del av det Arktiske rådet hvor urfolk har en permanent plass.

Selv om enkelte urbefolkninger fra Arktis nyter en hel del politisk representasjon, garanterer det ikke alltid at deres rettigheter er anerkjent og respektert i praksis. Arktiske urfolk har uttrykt sine politiske meninger på mange forskjellige måter; Det Arktiske Råd ble grunnlagt i 1991 for å ta for seg de ”felles trusler mot det arktiske miljøet og innvirkningen av forurensing på det skjøre arktiske økosystemet”. Medlemmer av rådet er Canada, Danmark (Grønland og Færøyene), Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA.

Grønland fikk selvråderett innenfor det danske kongeriket i 1979 og i 2008, i en folkeavstemning om større uavhengighet for Grønland, ble resultatet en enda større ekspansjon av selvråderetten og, blant annet, ble det bestemt at grønlandsk skulle ta over for dansk som offisielt språk.

Samene i Nord-Europa, som er anslått å være rundt 100 000 mennesker, er politisk representert i tre Sameparlamenter i Sverige, Norge og Finland. I 2000 etablerte de tre Sameparlamentene et råd bestående av representanter fra de respektive land, kalt Det Samiske Parlamentsråd.

I Norge er Samene offisielt anerkjent i et tillegg i grunnloven. I kontrast til Finland som ser på sine ca 7 000 samer som en språklig minoritet heller enn en urbefolkningsgruppe.

 

Foto: FN / Evan Schneider