75 måter FN utgjør en forskjell på: Minimerer skader forårsaket av naturkatastrofer 31/75

0
810
FOTO: Unsplash/ NOAA

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Naturkatastrofer forårsaker store og kostbare ødeleggelser og kan være viktig hindre for oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. FN utarbeider nøyaktige og lettoppfattelige prognoser og advarsler om hvilke farer som vil true i fremtiden, og hjelper folk med å forberede seg for katastrofer. Målet er å sørge for at liv og eiendom ikke går tapt.

FNs hovedfokus er å gi opplæring i hvordan man reduserer ødeleggelsene naturkatastrofer fører med seg. For hver tiende krone som investeres i katastrofeforebygging, kan man unngå ødeleggelser verdt 70 kroner – altså en svært god avkastning.

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) samarbeider med ulike internasjonale, regionale og nasjonale organisasjoner for for å forebygge skader etter naturkatastrofer. For eksempel koordinerer og forbedrer WMO de meteorologiske tjenestene i ulike land. Organisasjonen utarbeider også risikovurderinger og sprer informasjon om farene knyttet til naturkatastrofer. Målet er å redusere både menneskelige og materielle tap.

Gjennom sin innsats har WMO bidratt til å redde millioner av menneskeliv fra å gå tapt i både naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer. Deres varslingssystem består av tusenvis av overflatemonitorer og satellitter, og har gjort det mulig å forutsi naturkatastrofer med større nøyaktighet enn tidligere. WMO har også bidratt til å spre informasjon om oljesøl og kjemiske og kjernefysiske utslipp, samt å legge til rette for distribuering av nødhjelp i områder rammet av tørke.

fn 75 norge