2010: Det internasjonale naturmangfoldåret

0
689

altDet finnes trolig over ti millioner ulike arter på jordkloden i dag. Kun i underkant av to millioner er imidlertid beskrevet av vitenskapen. Og mens forskerne hver dag oppdager nye arter og deres rolle i naturen, blir enda flere utryddet for godt.

FN har valgt 2010 som Det internasjonale naturmangfoldåret (også kalt biodiversitet) for å rette oppmerksomhet mot temaet, og for å fremheve at ødeleggelse av natur og utryddelse av arter vil ramme oss mennesker hardt. For det er opp til oss å gjøre noe med det.

”Mennesker er en del av naturens rike mangfold og har makten til å enten beskytte eller ødelegge det”, sa sekretariatet i FNs konvensjon om biologisk mangfold (CBD) i oppsummeringen av årets hovedmål.

CBD trådte i kraft i 1992 og drives av FNs miljøprogram (UNEP). Målet med konvensjonen er å hindre at arter går tapt i et stadig økende tempo.

CD-sekretariatet understreker også behovet for økt bevissthet rundt viktigheten av naturmangfold:

”Med et internasjonalt år for naturmangfold ønsker vi å tilrettelegge for mer offentlig press mot beslutningstakere, samt oppfordre regjeringer, individuelle og andre viktige sektorer til å implementere konvensjonen og engasjere seg i andre internasjonale og nasjonale institusjoner. Kun på denne måten kan vi oppnå konvensjonens mål”.

Vil du vite mer om biodiversitet? Sjekk ut UNEPs nyttige Bio Glossary.