En stor dag

0
735
21march

21march
21.03.12 I dag, 21. mars, er en stor dag i FN, med totalt fem internasjonale dager markert verden rundt. I tillegg til verdens poesidag og den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering, markeres tre ganske nye dager, nemlig den internasjonale dagen for Nowruz, verdensdagen for Downs syndrom og den internasjonale dagen for skog.

Den internasjonale dagen for Nowruz ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2010. Festivalen med over 3000-år gamle persiske røtter markerer den første dagen av våren, og feires hvert år av 300 millioner mennesker verden rundt. Verdensdagen for Downs syndrom ble erklært året etter, og temaet i år er «retten til arbeide». Sist, men ikke minst, markerer vi i år for første gang den internasjonale dagen for skog, og målet er å få medlemsland til å verne sine skoger og fremme bærekraftig utvikling og skogsforvaltning.

21. mars burde vi derfor feire mangfold og våren, men også minne oss selv og andre om viktigheten av å respektere forskjellige kulturer og mennesker (uansett hvor mange kromosomer de har), samt vår natur.