FNs generalforsamling: Statsminister Jens Stoltenberg deltar

0
700

FNs 63. generalforsamlingen startet i går med et innlegg av FNs generalsekretær Ban Ki-moon, etterfulgt av presidentene i Brasil og USA, samt Frankrike på vegne av EU.

Under den generelle debatten har alle medlemsland en sjanse til å reflektere over sentrale problemstillinger av både felles og egen interesse. Hver taler har blitt bedt om å frivillig begrense sitt innlegg til 15 minutter. Den norske statsministeren Jens Stoltenberg vil tale i Generalforsamlingen 25. september om ettermiddagen.

Den 63. presidenten for generalforsamlingen, Miguel d’Escoto Brockmann, har valgt temaet "Effekten av den globale matkrisen for fattigdom og sult i verden, samt behovet for å demokratisere FN" for årets debatt.

Alle de 192 medlemsstatene vil bli representert, inkludert 79 statsledere, 38 statsministre og en kronprins. Den generelle debatten blir publisert live på web http://www.un.org/webcast/. Mange pressekonferanser kan også følges på webcast. Rekkefølgen av talerne (oppdateres ofte) er listet på http://www.un.org/ga/63/generaldebate/. Teksten for hvert innlegg vil bli lagt ut på nettet kontinuerlig.

Den generelle debatten avsluttes onsdag 1. oktober, og tar hensyn til FNs markering av Eid al-Fitr som offisiell fridag 30. september. Torsdag 25. september, vil generalsekretæren holde et toppmøte for Tusenårsmålene. 

Generalforsamlingen har blitt enige om å vurdere mer enn 150 saker under årets samling, som varer til 14. september 2009. Verdens ledere er forventet å holde rundt 1500 bilaterale møter under generalforsamlingen.

Listen over foredragsholdere er et interessant verktøy for å følge med på hvordan deltakelsen i den generelle debatten har endret seg gjennom tidene. Tidligere har debatten blitt ansett som en samling for utenriksministere, men siden toppmøtet for Tusenårsmålene i september 2000 har det vært en dramatisk økning av antall statsledere og regjeringsledere. Denne gangen vil 92 statsministre delta i debatten i forhold til bare 43 i 1998.

Det første innlegget under Generalforsamlingen holdes etter skikken av Brasil. Ifølge legenden, ønsket ikke vertslandet å snakke først under den generelle debatten i 1950. Da forhandlet presidenten i generalforsamlingen med Brasil for å bli den første taleren. Delegasjonen tillot det under forutsetning av at de alltid ville være det første landet til å holde innlegg under debatten.

 

 Jens Stoltenberg vil holde et innlegg under FNs debatt 25. september.