Ti millioner barnearbeidere i husarbeid

0
645
Child Labour

Child Labour
12.06.13 – I forbindelse med Verdens dag mot barnearbeid har Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) utgitt en rapport om overgrepene som rammer millioner av barnarbeidere i private hjem og husarbeid.

«Det anslås at 10.5 millioner barn over hele verden – de fleste av dem under minstealderen for arbeid – jobber som hushjelpere i private hjem, med farlige og noen ganger slaveri-lignende arbeidsforhold», står det i rapporten.

Seks og en halv million av disse barnearbeiderne er mellom fem og 14 år gamle, og over 71 prosent er jenter. Arbeidsoppgavene deres inkluderer ofte rengjøring, stryking, matlaging, hagearbeid, og omsorg for barn og eldre.

Barna blir ofte utsatt for fysisk, psykisk og seksuell vold og grove arbeidsforhold. De lir isolert fra sine familier og skjult fra offentligheten, og blir svært avhengige av sine arbeidsgivere.

«Situasjonen til mange barn i husarbeid utgjør ikke bare et alvorlig brudd på barns rettigheter, det hindrer også oppnåelsen av mange nasjonale og internasjonale utviklingsmål», sier Constance Thomas, direktør for ILOs internasjonale program for eliminering av barnearbeid (IPEC). «Vi trenger en robust juridisk rammeverk for å identifisere, forebygge og få en slutt på barn i husarbeid, og å sørge for unge har anstendige arbeidsforhold når de lovlig kan jobbe».

På verdensbasis anslås det at ytterligere 5 millioner barn over minstealderen for arbeid i sine land gjør lønnet eller ulønnet husarbeid.

Husarbeid blir ikke sett på som barnearbeid i mange land på grunn av det ofte uklare forholdet til familien som har ansatt barnet, ifølge rapporten. Barnet «jobber, men anses ikke som en arbeider, og selv om barnet bor med en familie blir ikke hun eller han behandlet som et familiemedlem».

Rapporten understreker imidlertid viktigheten av husarbeid som en form for sysselsetting, spesielt for millioner av kvinner. Rettighetene til husarbeidere må fremmes og deres stilling i samfunnet styrkes, og en viktig del av denne prosessen er å takle utbredelsen av barnearbeid i private hjem.