75 måter FN utgjør en forskjell på: Beskytter ozonlaget 29/75

0
662
FOTO: UNSPLASH/ NASA

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Ozonlaget er et beskyttende gasslag som omkranser jorden og absorberer de skadelige ultrafiolette strålene fra solen. FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) har vært viktige bidragsytere i å skape bevissthet rundt ozonlaget. I 1987 ble Montrealprotokollen inngått for å beskytte ozonlaget ved å fase ut produksjonen av skadelige gasser. Siden inngåelsen har land erstattet skadelige kjemikalier med mindre skadelige alternativer, noe som har sørget for at millioner av mennesker har sluppet å bli rammet av hudkreft.

Ozon-sekretariatet holder til i Nairobi, Kenya, og deler lokale med FNs miljøprogram. De har ansvaret for overholdelsen av både Wien-konvensjonen for beskyttelse av ozonlaget og Montreal-protokollen. De samler også inn data og informasjon om produksjon og benyttelse av ozonnedbrytende stoffer (ODS), og de gir regjeringer, organisasjoner og enkeltpersoner innsikt i hvordan de kan beskytte ozonlaget.

fn 75 norge