Ny FN-rapport: Mer må gjøres for kvinners rettigheter

0
626

En ny FN-rapport sier at det er en lang vei å gå for å sikre at løfter om kvinners rettigheter blir realitet. Rapporten – "Progress of the World’s Women 2008/2009, Who Answers to Women Gender and Accountability"- er publisert av FNs utviklingsfond for kvinner (UNIFEM).

"Hvis regjeringene ikke tar ansvar, fordeles ressursene ulikt, som går mest ut over de fattige," sa generalsekretær Ban Ki-moon i dag da rapporten ble lansert.

"Fattige kvinner er de som blir mest påvirket, fordi de ofte mangler tilgang til utdanning, politiske innflytelse og rettssystem. Deres behov blir oversett", sa generalsekretæren.

Kvinner tjener i gjennomsnitt 17 prosent mindre enn menn. En tredjedel av kvinnene er ofre for kjønnsbasert vold i løpet av sitt liv, og en av 10 kvinner dør under graviditet til tross for at det er relativt billig å forhindre dette.

Rapporten lanseres en uke før verdens ledere kommer sammen på FN-hovedkvarteret i New York for å diskutere Tusenårsmålene, som inkluderer 8. mål mot fattigdom med en tidsfrist til 2015.  

"Likestilling for kvinner er ikke en luksus, det er en nødvendighet for å nå Tusenårsmålene," sa direktør Ines Alberdi i UNIFEM  i New York.