A-Å Nettstedets indeks

75 måter FN utgjør en forskjell på: Forbyr giftige kjemikalier 50/75

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Stockholmkonvensjonen om persistente organiske miljøgifter har som mål å fjerne noen av de farligste kjemikaliene som noen gang er blitt utviklet av mennesker. Konvensjonen er ratifisert av 179 land, og retter seg mot 23 farlige pesticider og industrielle kjemikalier som kan være dødelige for mennesker, eller som kan skade menneskers nervesystem og immunforsvar, forårsake kreft og ufruktbarhet, eller som kan skade barn fysiske utvikling i småbarnsårene.

En rekke andre FN-konvensjoner og handlingsplaner er med på å bevare biologisk mangfold, beskytte truede arter, bekjempe ørkenspredning, tømme hav for menneskelig avfall, samt bekjempe transport av avfall over landegrensene.

fn 75 norge

Aktuelt

Guterres: Hvordan skal vi håndtere ulikhetspandemien?

For å jevne ut de globale ulikhetene, som bare har blitt enda verre grunnet...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Fungerer som...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: FN leder an forskningen på...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Forbyr giftige...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: Stockholmkonvensjonen om persistente organiske miljøgifter...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper sult...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO)...

75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper terrorisme...

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på: Det er gjennom FN at...

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19