FN-ekspert hyller Europaparlamentets avvisning av ACTA

0
641
ACTA2nsp 42

ACTA2nsp 42

Genève, 9. juli 2012FNs spesialrapportør for retten til helse, Anand Grover, hyller Europaparlamentets avvisning av anti-kopieringsloven ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) som et steg i riktig retning når det gjelder å sikre fortsatt tilgang til rimelige og viktige medisiner og legemidler som er avgjørende for oppfyllelsen av retten til helse.

Et overveldende flertall av representantene i Europaparlamentet stemte imot den internasjonale anti-kopieringsloven onsdag 4. juli, etter at ACTA hadde ført til gateprotester i forskjellige byer rundt om i Europa.

Ifølge Den europeiske datatilsynsmannen (EDPS), er en av de store bekymringene vedrørende ACTA at den ikke er blitt vedtatt ordentlig og implementert med en viss rot i virkeligheten. EDPS mener den ville ”ha hatt uakseptable bivirkninger for folks fundamentale rettigheter”.

Flere ikke-statlige organisasjoner, som Amnesty International og Oxfam International, har lenge oppfordret myndighetene til ikke å gå med på ACTA, og kalt avtalen en ”Pandoras eske” av potensielle menneskerettsbrudd. De har også uttrykt bekymring vedrørende ACTAs muliggjøring av at multinasjonale legemiddelselskaper kan be tollmyndigheter i eksport-, transit- og importland om å beslaglegge lovlige og trygge generiske medisiner på det falske grunnlaget at de er kopivarer.

Allerede i 2009 advarte Grover mot mangel på åpenhet samt hemmelighold rundt ACTA-forhandlingene, i sin rapport til FNs Generalforsamling om tilgang til medisiner og immaterielle rettigheter.

“ACTAs nederlag i Europa er et velkomment slag mot den mangelfulle avtalen som har mislykkes i å besvare de mangfoldige bekymringene knyttet til tilgang til medisiner” sier Grover.

FNs Menneskerettighetsråd har denne måneden anmodet spesialrapportøren om å undersøke eksisterende utfordringer når det gjelder tilgang til medisin, måter å overvinne disse på samt gode løsninger. Han skal legge frem studien for rådet i juni 2013.